Suđenje optuženim za pomor ribe: Okrivljeni negirali krivicu za ekološki akcident

NovostiOnline/M.D.

ponedeljak, 23. 12. 2019. u 22:22

Суђење оптуженим за помор рибе: Окривљени негирали кривицу за еколошки акцидент

Foto SRK Lipljen

Četvorica optuženih zaposlenih u TE Pljevlja, među kojima i bivši direktor Vladimir Šestović, na početku suđenja zbog pomora ribe u rekama Vezišnici i Ćehotini, kazali su da se ne osećaju krivim
PLjEVLjA – Četvorica optuženih zaposlenih u Termoelektrani Pljevlja, među kojima i bivši direktor Vladimir Šestović, na početku suđenja zbog pomora ribe u rekama Vezišnici i Ćehotini, koji se desio 4. jula ove godine, kazali su da se ne osećaju krivim i odgovornim zbog uginuće ribljeg fonda u pomenutim rekama.

Oni su u ponedeljak, pred Osnovnim sudom u Pljevljima, iznoseći odbranu i odgovarajući na pitanja suda i branioca kazali da se kritičnog dana ništa nije urađeno što nije rađeno u proteklih 37 godina odnosno od početka rada Termoelektrane i da je taj sistem tako projektovan.

Okrivljeni su potvrdili da je te noći ispuštena voda u vodotoke sa deponije na drenažnom ventilu povratnog voda ali da do uginuća ribe nije došlo zbog ispuštanja procedne vode sa deponije Maljevac i da će to dokazati u postupku koji je pred sudom.

Na optuženičkoj klupi, pred sudijom Osnovnog suda u Pljevljima, Ljiljanom Popović našli su se vođa smene u Termoelektrani Pljevlja, mašinski inžinjer Ratomir Debeljević, rukovodioca sektora za operativnu kontrolu i planiranje diplomirani mašinski inžinjer Dragan Babić, tadašnji direktor Termoelektrane, Vladimira Šestovića i stručno lice za zaštitu životne sredine Slavko Vukašinović. Optužni predlog podnet je i protiv Elektroprivrede Crne Gore, kao pravnog lica.

Smenski inžinjer Ratomir Debeljević, kazao je pred sudom da je to bio jedini način da se spreče još veće posledice.

On je objasnio da se, zbog kvara elektropumpe, koja vraća procedne vode sa deponije u pogon, podizao nivo vode na deponiji Maljevac i da je pretila opsanost od prelivanja vode preko brane a samim tim i ugrožavanja same brane.

-U slučaju prelivanja vode sa brane bila bi ugrožene kuće i stanovništvo koje se nalaze ispod brane, kao i biljni i životinjski svet. Samo prelivanje vode moglo je da ugrozi branu, od čega su mogle da nastupe katastrofalne posledice-kazao je Debeljević, dodajući da nisu otvorili drenažne ventile svakako bi voda pomešana sa šljakom i pepelom završila u pomenutim rekama.

Rukovodioc sektora za operativnu kontrolu i planiranje u TE Pljevlja Dragan Babića kazao je da tu noć nije bio u smeni ali da je na poziv Debeljevića dao savet šta da radi kako bi se izbegla katastrofa.

-Tu noć bile su loše vremenske prilike, padala je kiša. Na bager stanici koja pepeo i šljaku, pomešanu sa vodom, hidraulički transportuje na deponiju, došlo je do kvara motora pumpe koja crpi procednu vodu sa deponije i vraća je u pogon. Iako nisam bio prdpostavljeni Debeljeviću a nisam tu noć bio ni u smeni, dobio sam poziv od njega gde me je on izložio alarmantnu situaciju i pitao šta da radi-kazao je Babić dodajući da je odmah shvatio, jer dobro poznaje proces transporta šljake, da je jedini način da se otvore ventili i voda ispusti u reku.

-Smatrao sam da je to mnogo bezbednije po ljude i imovinu nego da dođe do prelivanja brane koje bi pored opasnosti po stanovništvo ugrozila postojeće klizište i međunarodni dalekovod Bajina Bašta-Plužine, koji se tu nalazi-kazao je Babić.

On je objasnio da se otpadna voda iz cevovoda i ranije uvek ispuštala prilikom nekih kvaraova u Termoelektrani, kao i redovno prilikom remonta Termoelektrane.

Okrivljeni bivši direktor TE Pljevlja Vladimir Šestović kazao da se pridržavao svih tehnoških postupaka i nije čuo za druge ekološke mere osim onih predviđenih Integrisanom dozvolom. Šestović je kao i njegove kolega rekao je da se nije mogao predvideti kvar na pumpi.On je, kao i njegovi predhodnici, ustvrdio da je postajala rezervna pumpa u magacinu ali da je bilo potrebno oko osam sati da se ista zameni. U optužnom predlogu Tužilaštvo tvrdi da, prilikom kvara, nije postojala i nije bila obezbeđena rezervna varijanta kako bi se sprečilo ispuštanje otpadnih voda.

Slavko Vukašinović je pred sudom izjavio da je on samo formalno na mestu odgovornog lica za zaštitu životne sredine u Termoelektrani Pljevlja a da sve planove u vezi ekologije radi Ekološka služba koja jem smeštena u Direkciji Elektroprivrede u Nikšiću.

Vukašinović je kazao da ovaj sistem sa ispuštanjem vode na drenažnom ventilu postoji 37 godina od samog početka rada TE Pljevlja, da je on tu i postavljen zbog toga i da prvih 15 godina rada TE Pljevlja i nije bilo pumpi koje bi vraćale vodu sa deponije u ponovni ciklus već je ona ispuštana na pomenute ventile u vodotoke.

Debeljević i Babić se terete za krivično delo zagađenje životne sredine, a Elektroprivreda za isto krivično delo. Šestoviću i Vukašinoviću tužilaštvo sumnjiči za krivično delo nepreduzimanja mera zaštite životne sredine. Optužni predlog podnet je i protiv Elektroprivrede Crne Gore.

Debeljević je angažavao branioce Gorana Rodića i Mariju Radulović, dok Babića i Šestovića zatupa advokat Vlade Vuković. Optuženi Slavko Vukašinović je odlučio da se u postupku pred sudom branio sam dok je Elektroprivreda angažovala advokaticu Sanju Radulović.

Podsećanja radi Sportsko ribolovni klub „Lipljen“ Pljevlja, koji gazduje pljevaljskim vodotocima 5. juna alarmirao je nadležne inspekcije saoptivši da je došlo do pomora ribljeg fonda u reci Ćehotini i njenoj pritoci Vezišnici. Oni su tada kazali da su reke bile bele kao kreč izrazivši sumnju da je uginuću ribe predhodilo ispuštanje otpadnih voda iz Termoelektrane Pljevlja.

Ribolovci su tada iz korita ove dve reke izvadili oko tonu uginule ribe.

Nastavak suđenja je zakazan za 22. januar 2020. godine.


VODA SA DEPONIJE NIJE OTROVNA

Okrivljeni su na suđenju ustvrdili dam voda sa deponije Maljevac nije otrovna. To su potkrepili činjenicom da ovce sa obližnjih imanja piju tu vodu i, kako oni tvrde, nijedna se nije otrovala.To su potkrepili i fotografijama koje su priložili kao dokazni materijal.