Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu: Duga i bogata tradicija

Promo

petak, 29. 05. 2020. u 13:00

Технолошко-металуршки факултет у Београду: Дуга и богата традиција
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je renomirana visokoobrazovna i naučnoistraživačka ustanova u oblasti hemijskih tehnologija i metalurgije, kako u zemlji tako i regionu

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI fakultet Univerziteta u Beogradu je renomirana visokoobrazovna i naučnoistraživačka ustanova u oblasti hemijskih tehnologija i metalurgije, kako u zemlji tako i regionu, koja ima svetski priznate naučne, stručne i pedagoške rezultate.

Učešće na mnogim međunarodnim projektima iz oblasti savremenih funkcionalnih materijala, nanotehnologija, obnovljivih izvora energije, biohemijskog inženjerstva i biotehnologije kao i inženjerstva zaštite životne sredine daju poseban ugled fakultetu.

Kao posledica dugogodišnje međunarodne saradnje uspostavljena je i razmena studenata sa uglednim naučno-istraživačkim ustanovama kao što su Harvard, Stanford, Kembridž, Kolumbija, MIT, Berkli, ETH, Institut „Maks Plank“ itd.

Studenti neretko dobijaju ponude za posao već tokom studija i to u oblastima proizvodnje, razvoja proizvoda i tehnologija, kontrole kvaliteta, menadžmenta, državne uprave kao i na institutima i fakultetima širom zemlje i inostranstva.

Naši najbolji studenti imaju državne stipendije i stipendije najuspešnih preduzeća.

Studentski parlament i Savez studenata TMF-a pružaju snažnu podršku studentima u nastavi, naučnoistraživačkom radu, obrazovnim projektima u mnogim vrstama neformalnog obrazovanja, saradnji sa drugim fakultetima i studentskim organizacijama u Srbiji, regionu i svetu, kao i brojnim sportskim i zabavnim aktivnostima.


Komentari (1)