ZBOG grešaka koje su se dešavale pri upisivanju ličnih podataka u dokumenta, nedavno je uveden Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena. Sve manjine u Srbiji imaju pravo da im u krštenicama lični podaci budu napisani na matičnom pismu, međutim, samo Albanci su na sopstveni zahtev dobili listu na osnovu koje će se utvrđivati njihova autentičnost.

PROČITAJTE JOŠ - Od 1. januara novine u zakonu o matičnim knjigama

Marina Dražić, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave za matične knjige i registre, objašnjava da su podaci o najčešćim ličnim imenima prikupljeni iz matičnih knjiga Niša, Leskovca, Vranja, kao i Bujanovca, Medveđe i Preševa. Katalog će, smatra ona, biti značajna pomoć u radu matičara, a isto tako služiće i kao pomoćni mehanizam za zdravstvene ustanove koje u okviru projekta "Bebo, dobro došla na svet" prijavljuju rođenje deteta.

- Na ovaj način omogućavamo da se lična imena pripadnika albanske nacionalne manjine u pravilnoj transkripciji na srpski jezik i ćirilično pismo upišu u matične knjige, te njihovi pripadnici neće imati smetnje u ostvarivanju drugih prava, koje su nastajale usled pogrešne transkripcije u različitim dokumentima - kaže Marina Dražić.

Ministarstvo je statutima lokalnih samouprava obezbedilo izdavanje dvojezičnih izvoda sa svim podacima na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

- U martu smo uputili instrukciju da su po zahtevu pripadnika nacionalne manjine dužni da izdaju izvod iz matičnih knjiga na dvojezičnom obrascu sa svim podacima na jeziku i pismu nacionalne manjine - ističe naša sagovornica.

Ivana Antić, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave za ljudska i manjinska prava ocenila je da je ovaj projekat od izuzetne važnosti za unapređenje prava nacionalnih manjina u Srbije. U prethodnom periodu, podseća ona, unapređen je pravni okvir, kojim se omogućava efikasnije ostvarivanje njihovih prava.

- Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena sa transkripcijom na srpski jezik i ćirilično pismo će umnogome olakšati rad svima koji rade na upisu ličnih podataka u službene evidencije, kao što su, recimo, zaposleni u matičnim službama i bolnicama - kaže Antić.