Mašinski fakultet u Beogradu za narednu školsku godinu priprema nov studijski program iz oblasti IT, te će tako biti četvrti fakultet Univerziteta u Beogradu koji ima smer za informacione tehnologije.

Dekan fakulteta prof. Radivoje Mitrović kaže da na master studijama već postoji studijski program Mašinstvo i informacione tehnologije (MIT) i da se radi na tome da se na osnovnim studijama smer klasično mašinstvo modifikuje i prilagodi vremenu.

"Radimo na modifikaciji tog osnovnog studijskog programa u studije Mašinskog inženjerstva i informacionih tehnologija", kaže Mitrović za Tanjug i dodaje da je danas u oblasti mašinstva sve digitalizovano - auto industrija, avioni, helikopteri, brodovi, do sistema za grejanje, hlađenje.

Zbog toga je, smatra on, logično da se na Mašinskom fakultetu, na osnovnim akademskim studijama uvede smer koji će se baviti informaciono - komunikacionim tehnologijama u mašinstvu.

"Uveliko radimo na modifikaciji tog osnovnog studijskog programa. Nakon toga sledi procedura usvajanja na Nastavno- naučnom veću, na veću grupacija, zatim predstoji usvajanje na Senatu Univerziteta u Beograda i klasična akreditacija", naglasio je on.

Podseća da je taj fakultet nedavno obavio treći krug akreditacije i da bi uvođenje IT bilo "nastavak evolucije mašinskog inženjerstva".

Govoreći o predavačima na smeru IT priznaje da problemi postoje, jer privreda nudi mnogo bolje zarade od fakulteta, ali da imaju spreman kadar mladih ljudi koji koji hoće da rade sa studentima.

I dok mnogi fakulteti UB ove godine nisu uspeli da popune kvotu ni u trećem upisnom krugu Mašinski fakultet nije imao taj problem, čak su proširili kvote.

Interesovanje mladih za taj fakultet sve je veće i u prvom krugu se prijavilo čak 1.075 kandidata, dok je kvota bila 540 brucoša.

"Popunili smo kvotu u prvom krugu i zamolili Ministarstvo prosvete da nam proširi kvotu zbog velikog interesovanja. Lista je proširena, tako da smo ove godine primili 645 kandidata", zaključio je Mitrović.