KAKO ISKORISTITI KUHINJSKI OTPAD: Novosadski Institut "Biosens" traži rešenja za upotrebu kućnog smeća

Z. GRUMIĆ

24. 12. 2020. u 06:47

KAKO da na najbolji način bude iskorišćen urbani biootpad, pretežno onaj kuhinjski i baštenski, odgovore će dati evropski naučni projekat WaysTUP, u kojem učestvuje novosadski Institut "Biosens" zajedno sa još 25 partnera iz više evropskih zemalja.

КАКО ИСКОРИСТИТИ КУХИЊСКИ ОТПАД: Новосадски Институт Биосенс тражи решења за употребу кућног смећа

Institut "Biosens" / Foto Tanjug

Aktuelni projekat, čiji je cilj očuvanje životne sredine kroz cirkularnu ekonomiju, ponudiće nova rešenja za korišćenje biorazgradivog otpada kao polazne sirovine za proizvodnju drugih vrednih proizvoda, objašnjavaju u toj našoj eminentnoj naučnoj instituciji.

- Ideja projekta je da različit biootpad iz domaćinstva, poput mesnog i ribljeg, potrošenih zrna kafe ili korišćenih kuhinjskih ulja, bude pretvoren u nove bioproizvode - kaže Tatjana Knežević iz Instituta "Biosens".

Kao primere takvih proizvoda ona navodi aditive koji će se koristiti u životinjskoj ishrani, ulja kafe, bioetanol, bioplastiku i druge i dodaje da je završena prva verzija kataloga urbanog biootpada, koji će obuhvatiti i primere dobre prakse.

- Institut "Biosens" radi na istraživanju tržišta bioproizvoda kao i na definisanju poslovnog modela koji je u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Inovativnim rešenjima u odlaganju biootpada želimo da inspirišemo druge na sličan korak, jer samo zajedničkim snagama možemo da znatno smanjimo negativan uticaj organskog otpada na životnu sredinu - poručuje Tatjana Knežević.

Rezultati projekta biće dostupni kreatorima politika, kako bi taj koncept bio uveden i realizovan na što bolji način.

Osim definisanja novih mogućnosti za korišćenje tog otpada kao i uspostavljanja procesa koji će to omogućiti, ideja projekta je da se podigne svest građana i poboljšaju društvene navike, odnosno da se u lokalnim zajednicama promeni način na koji se biootpad tretira i doživljava.

Projekat WaysTUP finansiran je iz programa EU za istraživanje i inovacije "Horizont 2020".

TREĆINA ODBAČENOG

BIOOTPAD čini gotovo trećinu kućnog otpada.

- Cilj projekta je da građani budu edukovani o mnogobrojnim društvenim, ekonomskim i ekološkim benefitima koji mogu da budu ostvareni pravilnim odlaganjem tog otpada - dodaju u "Biosensu".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)