PODRŠKA STRUČNOM OBRAZOVANJU: Školu iz Rekovca posetio je Daniel Kontreras

Z.Gligorijević

22. 10. 2021. u 15:26

POLJOPRIVREDNO-VETERINARSKU školu iz Rekovca posetio je Daniel Kontreras, predsednik mađarske organizacije AVESA

ПОДРШКА СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ: Школу из Рековца посетио је Даниел Контрерас

Foto: Poljoprivredno-veterinarska škola

Cilj posete je podrška stručnom obrazovanju u poljoprivredi na nacionalnom i međunarodnom nivou, odnosno slanje učenika i nastavnika na stručnu praksu u Mađarsku sa Erasmus programom, pružanje usluga mestima za profesionalnu praksu u gotovo svakom poljoprivrednom sektoru u Mađarskoj, pomaganje u pripremi, realizaciji i zatvaranju Erasmus projekta, jačanje kvaliteta, inovacija i internacionalizacija u ustanovama obrazovanja i osposobljavanja i razvoj nastavnih sredstava.

Foto: Poljoprivredno-veterinarska škola

Cilj je uvođenje dobre prakse u inostranstvu, organizovanje i sprovođenje prakse stručnog osposobljavanja za domaće i strane studente, uspostavljanje komunikacije i saradnje između institucija i kompanija za obrazovanje i osposobljavanje, uvođenje učenika koji se stručno usavršavaju na domaće tržište rada, kao i pomoć studentima u stručnoj obuci da lakše dođu do posla, ekološko obrazovanje, razvoj osetljivosti, pružanje stručne prakse studentima sa poteškoćama i specijalizacija za održivo stočarstvo i proizvodnju.

Foto: Poljoprivredno-veterinarska škola

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)