REMONTI GOTOVI NA VREME: “Beogradske elektrane” će biti spremne za grejnu sezonu

Novosti online

četvrtak, 30. 07. 2020. u 14:18

РЕМОНТИ ГОТОВИ НА ВРЕМЕ: “Београдске електране” ће бити спремне за грејну сезону

Foto D. Milovanović

SISTEM daljinskog grejanja Beograda spremno će dočekati predstojeću grejnu sezonu 2020/2021, jer je u toku završna faza pripreme postrojenja u sklopu remontnih radova.

To znači da će jedan od najvećih sistema za snabdevanje potrošača toplotnom energijom u Evropi, koga čini 36 toplotnih izvora, odnosno 14 toplana i 22 kotlarnice, zatim oko 1.600 kilometara toplovodne mreže (sa povratnim vodovima) i više od 9.000 toplotnih predajnih stanica, biti spreman da prema potrebi potrošača, proizvodi i isporučuje toplotnu energiju.

S obzirom na njegovu veličinu, priprema sistema daljinskog grejanja obuhvata obimne radove na toplotnim izvorima, toplovodnoj mreži i primarnim delovima toplotnih predajnih stanica, za šta je bila potrebna izrada obimne dokumentacije. „Beogradske elektrane“ su zbog toga započele realizaciju planiranih radova već 10. maja kako bi sistem bio spreman za grejnu sezonu, koja, prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom, počinje 15. oktobra, pa svi planirani radovi moraju biti završeni do 30. septembra. Iako su remontni radovi počeli nešto kasnije, zbog vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19, kao i zbog toga što je u tom periodu grejanje potrošača funkcionisalo čak do 07. maja, a ne do 15. aprila, radovi koji su bitni za start grejne sezone će biti završeni do predviđenog roka. U sklopu priprema za grejnu sezonu, „Beogradske elektrane“ su ugovorile snabdevanje toplotnih izvora prirodnim gasom, koji je primarni energent i koji čini čak 98% ukupne potrošnje.

Radnici „Beogradskih elektrana“ su tokom remontnog perioda, angažovani na redovnom održavanju svih delova sistema i zameni onih elemenata kod kojih su konstatovani problemi ili su se dešavali kvarovi tokom protekle grejne sezone. Takvi poslovi obuhvataju radove na kotlovima i ostalim posudama pod pritiskom, na instalacijama za dovod goriva, na uređajima za hemijsku pripremu vode, reviziju i remont pregradne i regulacione armature kao i radove na održavanju nadzorno-upravljačkih sistema. U okviru distributivnog sistema u toku su i završavaju se poslovi koji podrazumevaju zamenu najnepouzdanijih deonica toplovoda, tj. onih deonica gde je tokom grejne sezone konstatovano najviše problema u radu, zatim na remontu komora i drugih elemenata distributivne mreže, kao i na remontu opreme u toplotnim predajnim stanicama, uključujući i servisiranje razmenjivača, pumpi i regulacione opreme.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)