GRAD Doboj nema sredstava da u zakonskom roku, do juna 2020. godine, ispoštuje predratne korisnike društvene imovine i obezbedi stanove za 19 domaćinstava. Reč je o porodicama, koje su do izbijanja ratnog sukoba u BiH bile korisnici društvenih stanova, a prema zakonu su imale mogućnost njihovog otkupa.

Prema važećim propisima, obaveza lokalne zajednice je da u zamenu za u ratom porušene ili devastirane stanove, izgradi nosiocima stanarskog prava stanove kvadrature kakvu su imali pre izbijanja ratnog sukoba u BiH.

Doboj tu svoju obavezu, da u roku od pet godina od donošenja Zakona o privatizaciji državnih stanova RS 28. jula 2000. godine omogući otkup nosiocima stanarskih prava, nije ispunio. Zakon je potom u nekoliko navrata menjan i produžavani su rokovi, a prema poslednjem zakonu taj rok ističe 30. juna 2020. godine.

Na tom planu dosad nije učinjeno gotovo ništa, već je za sednicu Skupštine grada nedavno samo pripremljena informacija, koja se na istu temu ponavlja već godinama.

Godinama su se planirana sredstva za te namene trošila za druge namene, a kako bi bar stvar pokrenuli sa mrtve tačke, aktuelizovano je pitanje te obaveze.

Pročitajte još - Srbima oduzeli ustavna prava!

Ranije je dobojska Skupština, pozivanjem na zakonske odredbe RS, nalagala lokalnim vlastima da omoguće otkup stanova ranijim nosiocima stanarskih prava na drugim stanovima, odnosno koje Grad ima u svom vlasništvu. Međutim, ni to nije realizovano, a promenjen je i republički zakon i stanovi na koje je Grad računao dati su Republičkoj direkciji za obnovu i izgradnju.

STAMBENI FOND

KAKO bi bar donekle pokazali da razmišljaju o ispunjenju nadoknade stanarima, čiji su domovi porušeni u ratu, Skupština je predložila gradonačelniku da posredstvom Saveza gradova i opština RS inicira izmenu postojećeg Zakona o privatizaciji državnih stanova. Odnosno, da se omogući lokalnim zajednicama raspolaganje delom tog stambenog fonda, kako bi bivšim nosiocima stanarskog prava obezbedili krov nad glavom, a zatim i otkup stanova.