PRVA jedinka beloglavog supa koja se izlegla u zatvorenom prostoru beogradskog Zoološkog vrta uginula je svega nakon mesec i po pošto je puštena u prirodno stanište Rezervata “Uvac”. Ova grabljivica, po svemu sudeći, nije se adaptirala na prirodne uslove, uginula je zbog gladi odbijajući da uzima hranu sa hranilišta. Stručnjaci, međutim, za smrt ove retke ptice krivca vide u veterinaru.

Lešinar koji se izlegao prošle godine u veštačkim uslovima u kavezu Beo zoo-vrta, početkom septembra pušten je u prirodno stanište Rezervata “Uvac” u okviru projekta “Praćenje beloglavog supa satelitskim odašiljačima”.

POSLE puštanja ptica se lako vinula u visine iznad uvačkih litica, što je stručnjake navelo na mišljenje da će se bez problema prilagoditi prirodnom staništu. Prateći odašiljač, videlo se da se sup pridružio ostalim lešinarima tokom leta, ali da bi se od njih odvajao kada bi sleteli na hranilište. Iz Specijalnog rezervata prirode “Uvac” kažu da su na razne načine pokušavali da privole supa da počne da uzima hranu.

- Više puta smo mu donosili najbolja parčad mesa i stavljali na mesta na kojima su odašiljači pokazali da je spavao, međutim, nije bilo efekta. Na foto-zamkama uočeno je da su druge ptice dolazile i jele, ali ne i on - pričaju u Rezervatu “Uvac”, i dodaju da su se nadali da je ptica hranu uzimala na drugim mestima mimo hranilišta, prevashodno na Pešteru, gde narod baca uginulu stoku.

REALNOST je, ipak, bila drugačija, rendžeri su ga pronašli iznemoglog u jednom od pešterskih sela.

PROČITAJTE I: Beloglavi sup turistički bum


- Po svemu sudeći sup, nije uspeo da se navikne na prirodno stanište. Kada smo ga pronašli, nije imao povreda na sebi, primetno je bilo da je oslabio nekoliko kilograma - ističe direktorka Specijalnog rezervata prirode “Uvac” Miljka Dučić, i dodaje da je odmah otpremljen veterinaru u Čačak koji je licenciran od Republičkog zavoda za zaštitu prirode da leči ove grabljivice.


Iz Fonda za zaštitu ptica grabljivica sumnjaju da ptica nije adekvatno lečena nakon što je stigla kod veterinara i podsećaju da je ovo šesta jedinka koja je uginula nakon veterinarskog pregleda, što ukazuje na to da se, zbog ozbiljnosti projekta, nešto hitno mora menjati.

STARA PLANINA

Beloglavi sup koji je uginuo u kanjonu Uvca trebalo je da bude pušten na Staroj planini, radi ponovnog naseljavanja ove grabljivice na tom prostoru. Međutim Fond za zaštitu ptica grabljivica i Biološki institut “Siniša Stanković” smatrali su da se na toj planini još uvek nisu stvorili uslovi da se oformi kolonija ovih jedinki.