POVODOM tumačenja i primene novih propisa Evropske unije Ministarstvo poljoprivrede Mađarske saopštilo je da za unošenje voća i povrća u ličnom prtljagu putnika u količini do pet kilograma nije potreban fitosanitarni sertifikat. Mera se odnosi samo na granične prelaze u Mađarskoj dok Evropska komisija ne utvrdi odgovarajući prag za male pošiljke bilja i biljnih proizvoda.

Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije obaveštavaju javnost da fitosanitarne preglede pošiljaka bilja i biljnih proizvoda i izdavanje sertifikata na području naše zemlje obavljaju Poljoprivredne stručne i savetodavne službe po zahtevu građana. Na sajtu Uprave za zaštitu bilja navedeni su podaci o službama.