Vinova loza: Zahlađenje razređuje bobice

03. 06. 2017. u 09:13

Rehuljavost i momičavost grozdova vinove loze: Obe pojave kod pojedinih sorti vinove loze nanose velike štete vinogradarima. Zahlađenje usporava sve fiziološke procese u biljci

Винова лоза: Захлађење разређује бобице

Kada se posle cvetanja i oplodnje u grozdu zametne i razvije mali broj normalnih bobica sa semenkama - tada je reč o pojavi rehuljavosti. A kada je u grozdu veći broj sitnih bobica bez semenki - onda je takozvana momičavost u pitanju.

Rehuljavost u grozdu može biti praćena i sa manjim brojem momičavih bobica. Opet, u momičavim grozdovima može se pojaviti mali broj normalno razvijenih bobica sa semenkama. Obe pojave kod pojedinih sorti vinove loze nanose velike štete vinogradarima.

Kod stonih sorti grozdovi gube u prosečnoj masi, izgledu i krupnoći bobica. Jako rehuljavo i momičavo grožđe stonih sorti najčešće se prerađuje u vino ili rakiju.

Cvetanje i oplodnja cvasti vinove loze počinje kada srednja dnevna temperatura vazduha pređe 15 stepeni. Optimalna temperatura vazduha za to je između 25 do 35 stepeni. Cvetanje i oplođenje uspešnije protiču uz blagi povetarac i umerenu vlažnost vazduha, a ometaju ih i otežavaju hladan, jak i suv vetar, kao i dugotrajna jaka kiša, prevelika bujnost lastara. Suv vetar suši žig tučka pa na njemu polen ne klija, a jaka kiša spira polen sa žiga tučka.

Zahlađenje usporava sve fiziološke procese u biljci, pa usporava i klijanje polena. Cvetanje na jednom čokotu traje 8-14 dana, a u vinogradu 20-22 dana. U našim ekološkim uslovima traje od kraja maja do početka treće dekade juna.

Zahlađenja praćena kišom i osetnim padom temperature vazduha doprinose pojavi momičavosti i rehuljavosti grozdova, najpre kod sorti sa ženskim tipom cveta, kao što su stare sorte: bagrina, blatina, beli prokupac, beli drenak, crveni i crni drenak, beli čauš, crna i bela tamnjanika, lisičina i druge. U tom slučaju neke sorte zameću bobice bez oplodnje jajne ćelije.

Te bobice su bez semenki i uvek su sitnije u odnosu na one u istom grozdu koje imaju jednu ili više semenki. Klijavost polena stonih i vinskih sorti je različita iz godine u godinu. Pri nepovoljnim vremenskim prilikama opada za tri do četiri puta.

Pojavi rehuljavosti podložnije su i sorte muskat hamburg, kraljica vinograda, kardinal, merlo i druge. Uzroci mogu biti slaba klijavost i pokretljivost polena, slaba ili preterana bujnost čokota. Sorta merlo pokazuje odličnu oplodnju bobica ukoliko je vinograd na kosoj pergoli, a redovno lošu kada je gajena u špaliru.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije