VALJEVSKI SUDIJA IMA 60 PREDMETA U RADU, BEOGRADSKI VIŠE OD 2.000: Najnovija statistika Društva sudija pokazala nesrazmernu opterećenost

V. C. S.

04. 03. 2021. u 16:04

ВАЉЕВСКИ СУДИЈА ИМА 60 ПРЕДМЕТА У РАДУ, БЕОГРАДСКИ ВИШЕ ОД 2.000: Најновија статистика Друштва судија показала несразмерну оптерећеност

Foto: Tanjug

OD 66 osnovnih sudova u Srbiji, najmanje opterećeni su valjevski, sa 60 predmeta po sudiji, majdanpečki sa 74 i paraćinski, sa 86.

Ubedljivo najopterećeniji su osnovni sudovi u Velikoj Plani, sa 838 predmeta po sudiji, Prvi beogradski, sa 1.092, i Treći beogradski sa neverovatnih 2.294 predmeta po sudiji.

Ovo pokazuje najnovija statistika Društva sudija Srbije, u kom tvrde da je broj predmeta prispelih u Prvi i Treći osnovni sud porastao od 2019. do 2020. godine za više nego duplo, iako su sudije rešavale trostruko veći broj predmeta mesečno od onog koji im je propisan kao mesečna norma.

Takođe, kako navode, sudije u Višem sudu u Beogradu (njih 101) čine 29 odsto ukupnog broja svih sudija viših sudova u zemlji (351), a zaduženi su sa 53 odsto svih predmeta viših sudova. Sudije u tri osnovna suda u Beogradu (njih 235) čine 19 odsto od ukupnog broja svih sudija osnovnih sudova (ima ih 1.181), a zaduženi su sa 63 odsto svih predmeta osnovnih sudova.

Zato je Društvo sudija pozdravilo delegaciju predmeta iz beogradskih u manje opterećene sudove koju trenutno sprovodi Vrhovni kasacioni sud i predložilo izmene Zakona o parničnom postupku.

Zanimljiva je i statistika koju daju u vezi sa tužbama protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, a iz koje se vidi da su najveći problem izvršenja, za koja nisu krivi sudovi. Naime, od ukupno 221 predmeta u kojima je doneo meritornu odluku protiv Srbije zaključno sa prošlom godinom, Sud u Strazburu je u 199 našao povredu bar jednog od prava garantovanih Evropskom konvencijom, od čega je u 52 utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku (što čini 23 odsto svih donetih odluka). U trećini, odnosno 73 slučaja, konstatovan je problem sa izvršenjem sudskih odluka. U ostalim slučajevima utvrđena je povreda prava na pravično suđenje (u 33 predmeta ili 15 odsto svih donetih odluka), prava na pravno sredstvo (u 18 predmeta ili 8 odsto svih odluka), prava na imovinu (u 79 predmeta ili 36 odsto svih odluka)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)