ZDRAVA VODA NEMA CENU: Milena Turk predsednica opštine Trstenik o vodosnabdevanju, zaštiti od poplava , prioritetima...

S. Babović

09. 11. 2020. u 11:00

KORISNICI centralnog vodovodnog sistema u Trsteniku do pre neku godinu bili su osuđeni na restrikcije usled ograničenih kapaciteta mreže, dok su korisnici većine seoskih vodovoda, ili bili primorani da se uz korišćenje hidrofora oslanjaju na alternativne izvore ili su jednostavno, vodu morali da kupuju.

ЗДРАВА ВОДА НЕМА ЦЕНУ: Милена Турк председница општине Трстеник о водоснабдевању, заштити од поплава , приоритетима...

Foto S. Babović

Rekonstrukcija dotrajale mreže zajedno sa regulacijom bujičnih vodotokova, kako bi se zaštitili i ljudi i poljoprivredne kulture, otuda je jedan od prioriteta, podvlači u razgovoru za "Novosti" Milena Turk, predsednica Opštine.

o Trstenik je opština koja obiluje vodnim resursima. Koliko su oni važni za razvoj celog kraja?

- Naše bogatstvo je to što velika reka protiče kroz sam centar Trtsenika i zaista smo blisko vezani za Zapadnu Moravu.Pored nje smo odrasli, mnogobrojne manifestacije su joj posvećene. Čini mi se, međutim, da smo neretko nemarni prema takvim resursima, što priroda ume da nam vrati i vraćala je nažalost u seriji bujičnih poplava koje su nas zadesile prethodnih godina. Imajući u vidu štetu u periodima jakih kiša koje su napravile ove, inače, pitome reke, intenzivno je ulagano u regulaciju prirodnih vodotokova. Zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima investirano je u sanaciju i regulaciju, kako bi lakše čistili i održavali vodotokove, sve vreme apelujući na ljude da ne odlažu otpad na mesta gde nam to donosi štetu. Zato je važno što smo na teritoriji cele opštine organizovali odnošenje smeća na sanitarnu deponiju. Istovremeno, radimo i na otklanjanju divljih deponija. Na više lokacija smo postavili video-nadzor, dok se loše navike ne izmene.

ZDRAVLJE ISPRED ESTETIKE

o Budući da se trenutno rešavaju vitalni problemi vodovodne i kanalizacione infrastrukture, koliko će ostati prostora za sređivanje obala Zapadne Morave, u smislu dodatnog uređenja šetališta, uvođenja novih sadržaja?

- Neke od tih tzv. estetskih planova smo konzervirali. Drugim rečima, rešavanje problema vodosnabdevanja i kanalizacije pretpostavili smo estetici. Izgradnjom novog visećeg mosta sa cevovodom dobili smo i lepo šetalište sa stazama, klupama i ukoliko možemo da finansijski podnesemo određen teret, uvešćemo i dodatne elemente. Ne znači da smo, na primer, odustali od izgradnje Akva-parka, ali na prvom mestu postavili smo cilj: naša domaćinstva moraju imati kanalizaciju i naši ljudi moraju da piju zdravu vodu.

o Koliko je do sada uloženo u preventivno delovanje protiv poplava, koliko je opština uspela da zaštiti stanovništvo i useve?

- U regulaciju bujičnih vodotokova, poput Crnišavske, Riljačke, LJubostinjske reke, koje su napravile štetu u poplavama 2014. godine uloženo je 105 miliona dinara. Uređeni su kilometri rečnih vodotokova i ostale su neke deonice koje smo razmatrali sa stručnjacima iz JP "Srbijavode", koje će biti sanirane narednom uredbom Vlade. U međuvremenu su se pojavili novi, bujični vodotokovi, koji su, ovog juna napravile štetu u 170 domaćinstava i to u urbanim delovima. Na naš predlog stručnjaci će uraditi temeljnu procenu kritičnih lokacija. Reč je o projektima koji će izneti blizu 95 miliona dinara. Nastavljamo sa regulacijom reka, jer u poslednjim poplavama nismo imali problema na deonicama koje su ranije regulisane.

o Predviđeno je da Zapadna Morava bude dobrim delom regulisana i Moravskim koridorom, koji će se graditi i na teritoriji opštine?

- To je ono što nam je izuzetno bitno, jer je izlivanje Zapadne Morave, pored LJubostinjske reke ostavile značajne posledice. Dešavalo se i da u ataru Počekovine reka potkopava put i onda reagujemo sanacijom. Trajnim rešenjem problema reka i pritoka računamo da ćemo zaštititi i stanovništvo i poljoprivrednu kulturu i da ćemo moći da kažemo da smo definitivno rešili problem sa poplavama. Radimo strateški važne i dugoročne projekte.

PODRŠKA VLADE KLJUČNA

o Kakva je saradnja sa Vladom Srbije i državnim institucijama na kapitalnim projektima koji rešavaju problem voda i vodosnavdevanja?

- U pitanju su milionski iznosi, koji prevazilaze objektivne mogućnosti lokalne samouprave. Samo je priprema dokumentacije, studija izvodljivosti za potrebe izgradnje magistralnog cevovoda iznosila 30 miliona dinara. Imamo izrazitu podršku više ministarstava, Direkcije za vode, Kancelarije za upravljanja javnim ulaganjima. Važno je što smo istovremeno sa rešavanjem ključnih pitanja, obezbeđivali i logističku podršku, mehanizaciju za dalje održavanje sistema, čišćenje i brzo otklanjanje eventualnih kvarova.

o Jedan od njih je rešavanje velikog problema vodosnabdevanja, to je bila kritična tačka u opštini? Dokle se stiglo sa kapitalnim ulaganjima u tu vitalnu oblast?

- Mi smo zaista imali redovne restrikcije, sve do 2013.godine kad je taložno jezero pretvoreno u akumulaciju, a urađeno je čišćenje jezera. Uz pomoć Vlade Srbije, kapacitet je sa 40 povećan na 90 litara u sekundi i tada su i zvanično prestale restrikcije za 15.000 stanovnika, koji se snabdevaju sa centralnog sistema u samom gradu. Već 2014. godine zadesile su nas poplave i stradalo je izvorište Zvezdan. Tada smo ponovo uz podršku od 30 miliona dinara iz tadašnje Kancelarije za sanaciju poplava uspeli da saniramo posledice, očistimo jezero. Te godine, oštećen je i viseći most koji nosi cevovod za čitavu desnu stranu Zapadne Morave. Trstenik je ušao u program KFV, uloženo je 3,5 miliona evra, zamenjeno je 17 kilometara cevi. Izgrađen je potpuno nov most.

Foto arhiv opštine

o Šta je sa naseljenim mestima sa leve strane Morave?

- Tu je predviđeno priključenje na regionalnu akumulaciju Ćelije, u saradnji sa JKP "Vodovod" Kruševac, što je takođe kompleksan projekat. Imamo projekte za još 14 ulica u Trsteniku, koji su upućeni Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima. Jesu to skupi i zahtevni projekti, ali računamo da ćemo saniranjem jedne po jedne zone, smanjiti gubitke na mreži i unaprediti vodosnabdevanje. Konfiguracija terena je specifična na teritoriji naše opštine. Neka mesta imaju alternativne izvore koji su dobrog kvaliteta, neka to nemaju, ali ipak, kompletno vodosnabdevanje mora da se integriše, stavi pod ingerenciju JKP "Komstan" kako bi bilo održivo i kako bi mogli da garantujemo kvalitet u vodosnabdevanju. Voda koju pijemo mora da se kontroliše. To nam je veliki zadatak.

Foto arhiv opštine

o Koliko će planirana rekonstrukcija kanalizacione mreže predstavljati izazov?

- Na sednici Skupštine opštine doneli smo odluku o podršci JKP "Komstan" da uđe u ovaj projekat i nama predstoji rešavanje tih problema u više naseljenih mesta. Predviđena su i ulaganja mimo tog programa. Važan nam je Grabovac, usled blizine izvorišta. U budućnosti dosta očekujemo i od izgradnje Fabrike za preradu otpadnih voda po EU standardima, uz podršku KFV. Lokacija za kolektorska postrojenja je određena, u pitanju je zemljište od devet hektara sa desne strane Zapadne Morave u pravcu Bogdanja. To je projekat koji iziskuje i vreme i sredstva, ali on kao i rešavanje problema vodosnabdevanja nema cenu. Zdravlje naših ljudi je apsolutni prioritet i tu neće biti odstupanja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

KLIKNITE ZA VIŠE VESTI

Komentari (0)