Dnevnik je o sadašnjosti i stvaran je u njoj. Zato se može reći da je najsadašnjija književna forma. Autor zna kada je počeo da piše dnevnik, ali ne zna kada će prestati.

Komentari (0)