POGLED ISKOSA - Iz Kolekcije porodice Biro

Dejan Đorić

07. 12. 2021. u 15:36

NA mapi čisto likovnih a ne i vizuelnih dešavanja, Moderna galerija Valjevo jedna je od najvažnijih u Republici Srbiji.

ПОГЛЕД ИСКОСА - Из Колекције породице Биро

LJuba Popović, "Željka", kolekcija porodice Biro

Ona ima i svetski značaj ako je posmatramo iz perspektive njenog likovnog programa, izlagača i pisaca tekstova. Reč je o Galeriji koncipiranoj od samog početka do danas za izložbe slikarstva i crteža iracionalnog tipa, dakle fantastike, postnadrealizma ili fantastičnog realizma, kako se to definiše u zemljama nemačkog govornog područja. U Valjevu se 36 godina predstavljaju izložbe te vrste, ne samo srpskih slikara, kao i tematske, grupne, ili one posvećene pojedinim kolekcijama. Program Galerije je u tom smislu šire zasnovan u prikazivanju metafizičkih, alegorijskih i simbolističkih tema, zatim klasičnih kao što su mrtva priroda i akt, ili posebnih kolektivnih izložbi povodom jubileja istorijskih događaja kao i autorskih selekcija samo jednog medija kakav je crtež. Posebno su zanimljive izložbe privatnih kolekcija jer sadrže probrana, kvalitetna dela, retko ili nikada izlagana.

U Galeriji u Valjevu u toku je izložba "Iz Kolekcije porodice Biro: slike i crteži". Reč je o jednoj od najboljih i najvećih zbirki ostvarenja srpske figurativne umetnosti druge polovine dvadesetog i prvih decenija dvadeset prvog veka. Srbija ima jednu od najjačih svetskih scena fantastične umetnosti, brojne umetnike i umetnost visokokvalitetne likovnosti, koja ne robuje ilustraciji, hiperrealizmu, popularnoj kulturi i naraciji, previše prisutnim na svetskoj sceni iracionalizma. Zato ne čudi što su se kod nas formirale zbirke takve umetnosti, poput onih oca i sina Miloljuba i Ivana Perića, galeriste Čede Edrenića, Kolekcije Feniks Miće Mihajlovića i Kolekcije porodice Biro, koje su u celosti ili sa većinom dela posvećene fantastičnom. Zbirka Biro je najveća, dopunjuje se i prate je tri veće publikacije: katalog sa izložbe u Valjevu na 144 strane, monografija na 250 strana i ove godine objavljena druga knjiga o zbirci na 400 strana velikog formata. Koncepcija te kolekcije zasniva se najpre na delima grupe Mediala, sa kojom kreće preporod ne samo naše fantastike već i figurativnog slikarstva, da bi se zatim pratili tragovi i uticaji, razvoj takve stilske formacije sve do najmlađih stvaralaca. Kolekcija porodice Biro je osobena i po tome što se od svih sličnih u njoj nalazi najviše slika i crteža velikog formata. Zvonimir Biro jedan je od najboljih ako ne sada i najbolji srpski štampar. On je na izvoru, uradio je mnoge monografije, kataloge i knjige o umetnosti. Zanimaju ga naviše radovi živih slikara, u Valjevu je izložen deo njegove kolekcije - 90 dela od 47 autora, nastala u periodu od 1965. do 2020. godine. Biro sakuplja i ostvarenja mladih slikara, pa zbirka njegove porodice ima najširi umetnički, kulturološki i sociološki značaj kada je reč o slikarstvu i crtežu srpske fantastike.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)