NOVA DEPONIJA OD NOVE GODINE: Sanacija najvećeg odlagališta smeća u Evropi, radi se i na elektrani koja radi na komunalni otpad

Milica STANOJKOVIĆ

30. 10. 2020. u 14:11

НОВА ДЕПОНИЈА ОД НОВЕ ГОДИНЕ: Санација највећег одлагалишта смећа у Европи, ради се и на електрани која ради на комунални отпад

Foto Petar Milošević

BRDO smeća, koje je od 1977. godine, kroz četiri decenije, prelazilo put od prestoničkih domaćinstava, gradilišta, ulica, preko kontejnera do deponije u Vinči, konačno će biti spakovano na propisan način.

Najveća deponija u Evropi do kraja godine biće zatvorena i sanirana, a otpad će se odlagati na novoj deponiji u skladu sa standardima. Radovi na ovom, i postrojenjima za preradu građevinskog otpada, elektrane na otpad, preradu otpadnih voda, uveliko su u toku.

Grad Beograd ušao je u ovaj posao kroz javno-privatno partnerstvo sa firmom "Beo čista energija", koju čine i francuski "Suez" i japanski ITOCHU. Grad je najpre sanirao klizišta postavljanjem brane kako se veliki bedem smeća ne bi obrušio. Na prostranstvo od 130 hektara novog kompleksa dovoziće se, tretirati i odlagati komunalni otpad. Kada od kraja godine nova deponija profunkcioniše, radovi na zatvaranju postojeće deponije, trajaće 30 meseci.

- Pomenutim ugovorom Grad Beograd je preuzeo obavezu rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno eksproprijaciju zemljišta koje pripada kompleksu deponije Vinča i prelazak zemljišta u javnu svojinu Grada Beograda - kaže, za "Novosti", Ivana Vilotijević, sekretarka za zaštitu životne sredine. - Takođe, radili smo izgradnju potporne građevine - brane na deponiji "Vinča", radi stabilizacije klizišta na postojećoj deponiji komunalnog otpada u Vinči, transportni sistem za prenos toplotne i električne energije koja će se proizvoditi iz otpada na Vinči. Naša je i izgradnja saobraćajnice od Smederevskog puta do prepumpne stanice sa pripadajućom infrastrukturom.

Kako navodi gradska sekretarka, projektom javno-privatnog partnerstva, predviđeno je unapređenje sistema upravljanja otpadom u Beogradu.

- Ovim će se rešiti jedan od gorućih ekoloških problema u pogledu zbrinjavanja komunalnog otpada i ostalog neopasnog otpada, građevinskog otpada, kao i rešavanja čestih požara i dima na deponiji "Vinča" i procednih voda iz deponije "Vinča" - navodi Vilotijević. - Takođe, ovim projektom predviđeno je unapređenje sistema primarne selekcije otpada na mestu nastanka, povećanja procenta izdvajanja ambalažnog otpada iz mešanog komunalnog otpada, smanjenje nastanka divljih deponija, kao i povećanje procenta reciklaže.

Foto Petar Milošević

Prvi radovi u Vinči, na koje se nailazi po ulasku na deponiju, jesu gradnja postrojenja elektrane na komunalni otpad, koji su najviše odmakli. Ovaj posao trebalo bi da bude gotov kroz dve godine, odnosno da elektrana na otpad bude puštena u rad 2022. godine. Procena je da bi devet odsto ukupnih potreba Beograda za grejanjem bilo namireno ovim postrojenjem. Sagorevaće se 340.000 tona komunalnog otpada godišnje u novoj elektrani i ostvarivati proizvodnja od 30,2 megavata električne energije koje će se dalekovodom od 110 kilovolti dovoditi do trafostanice "Beograd 20". Toplotna energija će se dalje predavati "Beogradskim elektranama" koje će toplovodnom mrežom povezati toplanu na Konjarniku sa elektranom na deponiji.

Kada bude puštena u rad nova deponija, očekuje se da profunkcioniše i postrojenje za tretman i preradu građevinskog otpada i otpada od rušenja. Na taj način ovde bi se prerađivalo oko 200.000 tona građevinskog otpada koji nastane tokom gradnje i rušenja u prestonici. Nakon ovog procesa, moći će kao reciklirani materijal da se koristi za obnovu gradskih ulica. Dosad, više od polovine ovog otpada završavalo je na nepoznatim lokacijama i nije bilo adekvatno odlagano.

Foto Petar Milošević

 

Osim pomenutog projekta sanacije i izgradnje nove deponije u Vinči, Grad ima u planu i da u narednom periodu formira četiri transfer-stanice sa centrima za sakupljanje otpada i dva centra gde će biti postavljena postrojenja za razdvajanje reciklabila.

- Planirano je i da se postave podzemni kontejneri za razdvajanje otpada za kolektivno stanovanje, a za individualno stanovanje je predviđeno da svako domaćinstvo ima po dve kante, za mešani komunalni otpad i za reciklabilan otpad - objašnjava gradska sekretarka. - Do kraja ove godine Sekretarijat za zaštitu životne sredine je planirao da izradi i usvoji novi Lokalni plan upravljanja otpadom Grada Beograda u periodu od 2021. do 2030. godine kojim će se definisati način zbrinjavanja celokupnog otpada, koji se generiše na teritoriji Grada Beograda.

PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA

RADOVI na izgradnji postrojenja za tretman procednih voda takođe se privode kraju. Predviđeno je da već od naredne godine prečišćene vode otiču Ošljanskim potokom i dalje do Dunava.

Foto Petar Milošević

KREDIT - 290 MILIONA EVRA

UKUPNA investiciona vrednost radova na deponiji Vinča iznosi 370 miliona evra. Od toga su osnivači kompanije "Beo čista enerigija", francuski "Suez", japanski ITOCHU i investicioni fond "Margarite" iz Luksemburga, obezbedili 80 miliona evra, a preostalih 290 miliona evra se finansira iz kredita koji obezbeđuju EBRD, IFC i OEB.

SAKUPLjAČI SEKUNDARNIH SIROVINA

IZGRADNjOM nove deponije, više neće biti omogućen ulaz sakupljačima sekundarnih sirovina.

- Planom raseljavanja romskih porodica, neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina, koje su raseljene u adekvatne stambene jedinice Gradske uprave Grada Beograda i lokalnih samouprava Šapca i Vladimiraca, data je mogućnost i njihovog angažovanja i zaposlenja po konkursima koji će biti objavljeni od strane stranog partnera iz Projekta JPP "Vinča" i JKP "Gradska čistoća" - navode u Gradu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)