Tag: gordana matkovic

Gordana Matković

Gordana Matković: Škola se napušta, od posla odustaje

Savetnik predsednika Srbije o siromaštvu, obrazovanju i lošim strategijama: Trećina mladih ne završi školovanje. Bebe umiru 60 odsto više nego u EU


Gordana Matković

Gordana Matković: Biće nam bolje tek dogodine

Savetnik predsednika za socijalna pitanja o borbi protiv siromaštva, brzini oporavka, azilantima: Po životnom standardu vratili smo se na 2006. Važno je da je zaustavljen rast nezaposlenosti


Pola miliona ljudi gladuje

Savetnik predsednika za socijalna pitanja prof. dr Gordana Matković: Broj siromašnih povećao se za 20 odsto u krizi, a 120.000 dece nema ni mleko


Foto N. Fifić

700.000 nema
ni za hranu

 Gordana Matković, savetnica predsednika Tadića, o tome koliko je kriza pogodila Srbiju i kako je lakše prebroditi: Srbija je još i siromašna i gladna. Vlada treba da uvede javne radove. Najviše pogođen centralni deo zemlje


Gordana Matković

Matković: Povećanje socijalne pomoći

 Nacrtom zakona o socijalnoj zaštiti, koji je u javnoj raspravi, predviđeno je da se za 40 odsto poveća broj siromašnih porodica koje će dobijati novčanu pomoć, rekla je danas Gordana Matković


Gordana Matković

Pola miliona
na rubu

 Gordana Matković, savetnica predsednika, o posledicama krize, pomoći ugroženima, siromaštvu, penzijama: Ne smanjivati socijalna davanja. Ujednačiti trajanje radnog veka oba pola na 63 godine


Gordana Matković

Kriza neće biti alibi

Gordana Matković, savetnik predsednika - kako će Srbija zaštititi najsiromašnije: Najviše će trpeti mladi. Suočićemo se sa manje stranih investicija. Ne očekujem bunt radnika


Bedu moramo zaustaviti

Gordana Matković, savetnik predsednika Srbije, o borbi za socijalno najugroženije: Visoka nezaposlenost jedan od najvažnijih uzroka siromaštva. U najlošijoj situaciji su stanovnici jugoistočne i zapadne Srbije


Sve zavisi od tima

Gordana Matković, kandidat DS za poslanika, o mogućnosti da postane premijer: Ako bih procenila da će u vladi biti ljudi spremni da daju sve od sebe da bi Srbija išla napred, u takvoj vladi bih sigurno bila. Zalažem se za pomoć samohranim majkama, trudnicama, siromašnima


Mat­ko­vi­će­va
po me­ri svih

No­vo­sti sa­zna­ju - Na ko­ju od že­na DS ra­ču­na kao na (svog) mo­gu­ćeg kan­di­da­ta za pre­mi­je­ra? Za­vi­si to od mno­go okol­no­sti - od­go­va­ra biv­ša mi­ni­star­ka Gor­da­na Mat­ko­vić, upam­će­na i po to­me da joj uspeh ni­su ospo­ra­va­li ni po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci


Prikaži sve vesti