Promene u vlasničkoj strukturi Kompanije Novosti: Media 026 većinski vlasnik

V. N.

15. 11. 2019. u 07:05

Privredno društvo "Media 026" postalo je vlasnik 98,06% akcija, dok je preduzeće "Beodragos" d.o.o. iz Beograda ostalo vlasnik 1,94 % akcija

Промене у власничкој структури Компаније Новости: Медиа 026 већински власник

Foto N.Fifić

CENTRALNI registar depo i kliring hartija od vrednosti u četvrtak je odobrio postupak upisa akcija NID Kompanija "Novosti" a.d. na Društvo "Media 026" iz Smedereva. Ove akcije "Novosti", koje su bile u vlasništvu GP Kompanija "Štamparija Borba" a. d, prenete su na novog vlasnika zamenom ispunjenja potraživanja u stečajnom postupku.

Po osnovu ove finansijske transakcije, sprovedne u postupku UPPR-a, privredno društvo "Media 026" postalo je vlasnik 98,06% akcija, dok je preduzeće "Beodragos" d.o.o. iz Beograda ostalo vlasnik 1,94 % akcija.

Kompanija "Novosti" je od 25. 2. 2019. ušla u postupak unapred pripremeljnog plana reorganizacije sa dugom od 1.794.739.665,73 dinara.

Štamparija "Borba" je kao najveći poverilac Kompanije "Novosti" izvršila konverziju duga, pa je sprovođenjem ovog postupka "Štamparija" a. d. pretvorila svoje potraživanje u kapital i time postala većinski vlasnik "Novosti".

Društvo "Media 026" d.o.o. posluje u okviru privrednog društva "Rajić invest", čiji je vlasnik Boban Rajić. Društvo je deo grupacije "Coka", privrednog društva koje je osnovano 1985. godine. Poslovnim sistemom koji danas ima 1.000 radnika i prihod od više desetina miliona evra, od 2002. godine upravljaju Bojan i Boban Rajić. Grupacija "Coka" ima širok portfolio i posluje u sektorima trgovine, ugostiteljstva, nekretnina, proizvodnje kartonske ambalaže, remonta i proizvodnje šinskih vozila, a u vlasništvu grupacije je i čuvena beogradska kafana "Ruski car".

Foto N.Fifić

Kompanija "Novosti" predano radi na izmirenju obaveza iz UPPR-a i u kratkom periodu uspela je da podmiri 60,48% duga prema poveriocima. Kompanija "Novosti" će i u narednom periodu redovno izvršavati svoje obaveze prema poveriocima na osnovu pravosnažne sudske isprave.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije