KAKVO znanje i veštine nosi koja diploma, šta je tačno naučio tokom školovanja inženjer, šta tehničar, a šta menadžer ubuduće će moći da znaju poslodavci, kada biraju nove radnike. Skupština Srbije u četvrtak je usvojila Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije, koji je najavljivan više puta u poslednjih deset godina.

PROČITAJTE JOŠ - Priznavanje diplome i lakše i jeftinije

Zahvaljujući NOKS-u, diplome iz Srbije biće prepoznate i u Evropi, jer će svaki profil biti opisan prema međunarodnim standardima. Svako zvanje dobiće svoju šifru, usklađenu sa evropskim registrom kvalifikacija.

Zakon predviđa i formiranje saveta za NOKS i agencije za kvalifikacije i sektorskih veća, koji će izraditi standarde, prema kojima će nastati jedinstveni registar NOKS. U registru treba da se nađe nekoliko hiljada zanimanja i da bude rešen problem sadašnje neusklađenosti između profila za koje se mladi školuju i onih koja se nalaze u zvaničnom registru zanimanja. Mnoga zanimanja iz registra više i ne postoje, a mnoga nova još nisu uvedena u njega.

NOKS će obuhvatiti ne samo zvanja stečena u redovnom školovanju tokom srednje škole i studija, već i sve kvalifikacije stečene kasnije, prema konceptu celoživotnog učenja.

Samo u visokom obrazovanju postoji više od 2.000 kvalifikacija, a tu su i srednjoškolske i sve druge kvalifikacije, pa će svaka od njih biti detaljno opisana.