SERIJA slika naslovljena "Drugo Lice", inspirisanih maskom i mogućnostima koje ona pruža, nastala je kao autorov pogled na psihologiju modela koji je spreman da se ogoli ako je lice sakriveno, iz procesa promišljanja te izvorne potrebe čoveka za egzibicionizmom, sa prikrivenim identitetom.


Maska, koju kao simbol koriste sve religije i narodi, uglavnom je prikazana kao predmet skrivanja, dočaravanja nečeg apstraktnog ili onostranog i nepoznatog, a fotograf u svom istraživanju stavlja masku u ulogu lica i lice u ulogu maske. On simbolizuje arhetipsku lepotu jednostavnosti koristeći uvek istu masku - rekvizit koji pruža bezimenost, oslobađajući najskrivenije želje i emocije. Jer bezimenost je, smatra on, ključ kojim ljudi otvaraju sebe i pokazuju svetu svoje "Drugo Lice". Pod maskom nema stida, pod maskom raste intriga, pod maskom se oslobađa od svih predrasuda, pod maskom se vraćamo formi.


Ova postavka fotografa i dizajnera Pešića, predstavlja rezultate socijalnog istraživanja razlika u ponašanju ljudi kada im se vidi lice i zna identitet, a kada ne, kroz odnos modela i maske i odnos umetnika i modela pod maskom.