Pančevački most koji danas poznajemo, ponajviše po opterećenosti i gužvama, postao je neobično važan kada je trebalo povezati naš grad i prvu značajnu varoš u Banatu. Bilo je to tridesetih godina, kada je štampa burno najavljivala značajne iskorake koji su usledili posle odluke da dva grada budu spojena železnicom.

Tadašnja štampa (list "Vreme" iz 1933. godine) prvo nagoveštava da je rad na pruzi Beograd - Pančevo izuzetno komplikovan. Pre otvaranja ove saobraćajnice, analize su bile burne i temeljne.

- Najveći interes ima izgradnja pruge Beograd - Pančevo. Ona je odlagana u više mahova i pored svih nastojanja saobraćajnih činilaca da do toga ne dođe - piše list "Vreme". - Mostovi preko Dunava i Tamiša, usled reparacionih obustava nisu mogli blagovremeno da se završe. Posao oko njihove izgradnje tek je nedavno gotov. Tako se najzad moglo pristupiti izgradnji ove najvažnije saobraćajne veze između prestonice i banatske žitnice.

U to vreme (1933. godine), novinari najavljuju otvaranje za narednu sezonu.

- Prema projektu, pruga Beograd - Pančevo treba da proradi za nešto manje od godine dana. Tako se očekuje da će lokomotiva prvog putničkog voza preko Dunavskog mosta pisnuti meseca septembra 1934. godine.

(Eto šarmantnog novnskog termina iz tridesetih godina. Prva lokomotiva "će pisnuti", što je sasvim prirodno, jer su vozove vukle lokomotive "parnjače" koje je pratio očekivani, prepoznatljivi pisak.).


PROČITAJTE JOŠ: Beogradske priče: Bravure motociklista po banjičkim gudurama

U to vreme Kraljevina Jugoslavija gradi sedam železničkih deonica. Izveštaj u novinama jasno tumači važnost ovih saobraćajnica.

- Izgradnja više kraćih železničkih pruga, koje imaju prvoklasni privredni značaj i služe spajanju čitavih oblasti ili pojedinih važnijih saobraćajnih linija, po važnosti ne zaostaje iza ostvarivanja velikih komunikacionih planova. Postepeno, tako se ide pouzdano ka dograđivanju i upotpunjavanju naše državne železničke mreže. Za uspeh na ovome sistematskom planu vezan je dug i stručan rad dugogodišnjeg ministra saobraćaja gospodina Laze Radivojevića.

"Uprkos teškoća, koje proizilaze iz opštih privrednih i finansijskih prilika, poslednjih nekoliko godina, radovi na podizanju gvozdenih puteva u našoj zemlji obeleženi su punim progresom."


BEOGRAD - RESNIK

U istom izveštaju iz 1933. godine, autori podsećaju da je u izgradnji pruga Beograd - Resnik od dva koloseka, u dužini od 14 kilometara.

Ostale važne pruge u izgradnji bile su Požarevac - Kučevo, Veles - Prilep, Priština - Peć, Šabac - Klenak, Kuršumlija - Priština i Bihać - Knin.


STARI "PANČEVAC"

Na mestu današnjeg Pančevačkog mosta prvobitno je postojao drugačiji most preko Dunava i precizno ime bilo mu je Most kralja Petra. Ta, prvobitna građevina nije izdržala udare Drugog svetskog rata. Prvo ga je srušila naša vojska, tokom Aprilskog rata 1941. godine, da bi ga, iako obnovljenog, potom srušili Nemci prilikom povlačenja krajem rata.

Današnji most je posleratna građevina, koja je nosila ime Crvene armije, ali posle sukoba sa Kominternom taj naziv je stara Jugoslavija brzo povukla, pa je naš "Pančevac" ostao sa današnjim imenom.