KAD su spoljni odnosi u pitanju, stav Socijalističke narodne partije SNP je jasan - Srbija je naša bratska država sa kojom želimo da gradimo što kvalitetnije odnose na zadovoljstvo građana obe države.

Komentari (0)