PREDAVANjE istoričara Milovana Balabana na temu „Smisao i duh komunizma” može se pogledati na zvaničnom Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.


Autor govori o komunizmu kao ideologiji i pogledu na svet koji je imao teoretsko definisanje na Zapadu, a zahvatio je mahom i zemlje Istoka, pre svega Rusiju, a potom kroz revolucionarne pokrete tokom Drugog svetskog rata i Istočnu Evropu, uključujući i Jugoslaviju.


Takođe,reč je o dolasku na vlast ove ideologije u Rusiji, a potom i o genezi jačanja komunizma u Evropi, te istorijskim okolnostima koje su omogućile da ovaj pogled na svet postane značajan faktor u posleratnom svetu, koji se posle pobede nad fašizmom podelio na dva, u Hladnom ratu suprotstavljena tabora, liberalizam (demokratija) i komunizam.


Balaban govori i o jugoslovenskom primeru na kom je predavač pokušao da objasni način i model funkcionisanja komunističkog sistema u životu jedne države, društva i pojedinca. Predavač nastoji da odgovori i na pitanje - koliko je komunizam kao ideologija pustio korene u narodima kod kojih je zavladao (naročito među Srbima), te koliko i danas u funkcionisanju, pre svega našeg društva,ali i pojedinaca, možemo pronaći tragove i ostatke komunizma koji je zvanično bio dominantan i jedini pogled na svet pola veka u našem narodu.