ZNANJE KOJE OMOGUĆAVA DA RAZUMEMO SVET OKO NAS: Fakultet za fizičku hemiju pruža brojne mogućnosti studentima

LJ. B.

26. 05. 2021. u 15:20

FIZIČKA hemija se na Univerzitetu u Beogradu predaje od 1903. godine.

ЗНАЊЕ КОЈЕ ОМОГУЋАВА ДА РАЗУМЕМО СВЕТ ОКО НАС: Факултет за физичку хемију пружа бројне могућности студентима

Foto Arhiva

Kao samostalna visokoškolska i naučna ustanova, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu formiran je 1990. godine. Delatnosti Fakulteta su visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad koji su usklađeni sa međunarodnom, posebno evropskom, obrazovnom i naučnom praksom.

Na Fakultetu se izučavaju uže oblasti: spektrohemija, biofizička hemija, elektrohemija, nuklearna hemija i radiohemija, hemijska kinetika, hemijska termodinamika, kvantna hemija, dinamika neravnotežnih procesa, fizička hemija materijala, fizička hemija u kontroli stanja i zaštiti životne sredine i fizička hemija u forenzici.

Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim granama fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Na fakultetu se stiču diplome: Diplomirani fizikohemičar, Master fizikohemičar, Doktor nauka-fizičkohemijske nauke, Specijalista strukovnih studija - forenzika.

Zbog svoje interdisciplinarnosti, studiranje na Fakultetu za fizičku hemiju namenjeno je radoznalim i ambicioznim studentima jer im pruža znanje koje omogućava razumevanje sveta koji nas okružuje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)