STRUKOVNO OBRAZOVANJE LAKŠI PUT DO POSLA: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu nudi brojne mogućnosti

LJ. B.

26. 05. 2021. u 11:43

VISOKA tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada je osnovana 1959. godine kao Viša mašinska škola.

СТРУКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЛАКШИ ПУТ ДО ПОСЛА: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду нуди бројне могућности

Foto Tanjug

Danas je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 2 na master strukovnim studijama, i funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji.

Prvi stepen visokoškolskog obrazovanja - trogodišnje osnovne strukovne studije od 180 bodova (ESPB): Mašinsko inženjerstvo; Drumski saobraćaj; Zaštita od katastrofalnih događaja i požara; Zaštita na radu; Zaštita životne sredine; Grafičko inženjerstvo i dizajn; Dizajn industrijskih proizvoda; Veb dizajn; Elektrotehnika; Informacione tehnologije.

Posle završenih osnovnih strukovnih studija mogu se nastaviti studije na nekom od postojećih master strukovnih programa u našoj Školi, ili na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Drugi stepen visokoškolskog obrazovanja - dvogodišnje master strukovne studije (kao nastavak osnovnih studija) od (180) + 120 = (300) bodova (ESPB): Inženjerstvo zaštite; Informacione tehnologije.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu evidentirala je kod Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje kratki program studija "Informacione tehnologije". Program u trajanju od jednog semestra, obuhvata 7 predmeta. Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom, a upis se obavlja dva puta godišnje.

Visoka škola je u svoje programe kao važan segment uključila praksu. Poslednji semestar na osnovnim studijama studenti provode na praktičnom radu u nekom preduzeću ili ustanovi. Stručna master praksa se organizuje na svakoj studijskoj godini master strukovnih studija.

Trudimo se da ova praksa bude kvalitetna, a to se postiže pažljivim izborom partnerske organizacije i praćenjem rada studenata od strane profesora-mentora i saradnika-komentora iz organizacije. Rezultat ove prakse je sticanje iskustva, prikupljanje građe za završni rad, a često studenti po završetku studija dobiju posao upravo tamo gde su bili na praksi.

Škola tokom svog dugogodišnjeg rada ima kvalitetnu saradnju sa brojnim institucijama:

Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Autonomnom Pokrajinom Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje, Konferencijom akademija i visokih škola Srbije, kao i Privrednom komorom AP Vojvodine. Saradnja sa institucijama iz regiona i sveta ogleda se u međunarodnim projektima i programima u kojima Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu učestvuje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)