istorijski dodatak

KAD JE TITO OTKUPLJIVAO ŽITO: Novo istorijsko svetlo na sve faze i privide jugoslovenskog projekta

KAD JE TITO OTKUPLJIVAO ŽITO: Novo istorijsko svetlo na sve faze i privide jugoslovenskog projekta

KOJU GOD etapu iz novije srpske istorije uzeli za temu istorijskog dodatka "Novosti", na primer iz perioda neposredno po oslobođenju, i iz kojeg god ugla pristupali - hronološkog, tematskog ili nekog trećeg - otkriće se jedna zajednička, antisrpska, "linija" i suština. Zapravo, ne samo da će se otkriti, nego će se i nametnuti, kao neprekidna i neprekinuta, kao neka vrsta konstante i lajtmotiva u tom dramatičnom i haotičnom vremenu.

19. 02. 2023. u 17:00

POBUNA NARODA ZBOG OBAVEZNOG OTKUPA: Zatvorske kazne i prinudni rad kao snažan odgovor države

POBUNA NARODA ZBOG OBAVEZNOG OTKUPA: Zatvorske kazne i prinudni rad kao snažan odgovor države

U IZVEŠTAJU KOJI JE dostavljen Blagoju Neškoviću, navodi se da su ponegde preduzete mere bile preoštre, a da ipak nisu postigle cilj. Kao primer navođeno je hapšenje 5 lica u okrugu požarevačkom koja su osuđena na 2-3 god. prisilnog rada i na konfiskaciju od 3-4 ha zemlje, i zbog toga otkup u srezu moravskom nije uspeo. Ili npr. sud u Novom Kneževcu osudio je jednog kulaka na 13 god. lišenja slobode sa prinudnim radom zato što nije predao kukuruz, ili u srezu alibunarskom hapšen je veliki broj seljaka i potom puštan a da nisu predavani sudu.

18. 02. 2023. u 17:00

PARTIJSKO OSVAJANJE SELA: Bunt zbog brutalnosti za vreme obaveznih otkupa posle 1945. godine

PARTIJSKO OSVAJANJE SELA: Bunt zbog brutalnosti za vreme obaveznih otkupa posle 1945. godine

OSLOBODILAČKI i građanski rat u Jugoslaviji, a posebno u Srbiji i među Srbima, unesrećio je srpsko selo i mirno stanje zamenio nemirnim i neizvesnim. Sa slobodom, kojoj su najviše doprineli, srpski seljaci kao borci, skojevci ili komunisti sticali su zavidne položaje u partijskoj i državnoj hijerarhiji, (obično miliciji i vojsci), i bili zahvalni za to novoj vlasti i Titu.

17. 02. 2023. u 17:00

ROBIJAŠNICE PUNE UZORNIH SELJAKA: Greška koju je Tito priznao, vođena pogrešna politka prema selu

ROBIJAŠNICE PUNE UZORNIH SELJAKA: Greška koju je Tito priznao, vođena pogrešna politka prema selu

U NOVOM KNEŽEVCU demonstracije protiv kulaka nisu uspele, jer se nije odazvao dovoljan broj ljudi. Partijski aktivisti su kritikovani za oportunizam i nedoslednost: "Upuštaju se sa kulacima u izračunavanje pravilnosti njihovog obračuna, pa kad (jer ne umeju da računaju) sednu na kulakovo tvrđenje da on (eto i račun kaže) nema žita, onda govore: "Pa što su me onda kod tebe poslali.

16. 02. 2023. u 17:00

GLAVA SE GUBILA ZBOG PEDESET KILOGRAMA ŽITA: Teror lokalnih partijskih aktivista prilikom planskog otkupa

GLAVA SE GUBILA ZBOG PEDESET KILOGRAMA ŽITA: Teror lokalnih partijskih aktivista prilikom planskog otkupa

NEZAPaMĆENE drakonske kazne su bile jedan od načina da se utera strah u kosti kulacima i odagna svaka želja za prikrivanjem viškova. Navodimo samo neke od drastičnijih primera. ("Ima dve vrste ubeđivanja, ubeđivanje rečima i ubeđivanje preko leđa" - objasnio je J. B. Tito na 2. kongresu KP Hrvatske. ) Sava Marjanović, zvani Boža iz Deliblata kod Kovina, posednik 35 jutara zemlje, zbog optužbe da je sakrio 2.974 kg kukuruza, osuđen je 1947. od Sreskog suda u Kovinu na 10 godina, konfiskaciju 20 jutara zemlje i 6.400 kg pronađenog kukuruza.

15. 02. 2023. u 17:00

VOJVODINA HRANILA CELU JUGOSLAVIJU: Progon seljaka posle zamerki politici KPJ od strane sovjetskog rukovodstva

VOJVODINA HRANILA CELU JUGOSLAVIJU: Progon seljaka posle zamerki politici KPJ od strane sovjetskog rukovodstva

VEĆI BROJ KAŽNjENIH lica zbog otkupa nije samo posledica rigoroznije politike otkupa u Srbiji, već i objektivno najvećeg stepena opterećenosti ove republike. Vojvodina je bila baza otkupa. Srbija je u ukupnom planu otkupa belih žitarica za 1947. bila zadužena sa skoro 70% od cele količine, a Vojvodina je sama davala gotovo dve trećine žita u Srbiji ili blizu 47% na nivou Jugoslavije.

14. 02. 2023. u 17:00

ČVRSTA RUKA PARTIJE U VREME OBAVEZNOG OTKUPA: Fenomen represije na selu u Srbiji od 1945. do 1953. godine

ČVRSTA RUKA PARTIJE U VREME OBAVEZNOG OTKUPA: Fenomen represije na selu u Srbiji od 1945. do 1953. godine

OTKUP je kao privremena mera u privredi ozakonjen odmah po okončanju rata. Opravdanje je nađeno u činjenici da ratom opustošena poljoprivreda nije bila u stanju da obezbedi prehranu stanovništva. Rekvizicija kao oblik snabdevanja i prehranjivanja ljudi u ratnim uslovima sprovođena je kao mera iz nužde sve do polovine 1945, kada se donose prvi propisi koji regulišu otkup, kao deo planske privrede.

13. 02. 2023. u 17:00

OPTUŽEN ZA SARADNJU SA STRANIM SLUŽBAMA: Kazneni postupak države u slučaju protiv Dragoljuba Jovanovića

OPTUŽEN ZA SARADNJU SA STRANIM SLUŽBAMA: Kazneni postupak države u slučaju protiv Dragoljuba Jovanovića

UBRZO POSLE Jovanovićeve diskusije o Petogodišnjem planu, već 15. maja 1947. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ dao je odobrenje za pokretanje krivičnog postupka protiv D. Jovanovića. Pre toga, on je lišen funkcije u stranci (oktobar 1946), kao i mesta profesora na Pravnom fakultetu (avgust 1946) i svih političkih funkcija (poslanika u Skupštini Srbije i potpredsednika Narodnog fronta).

10. 02. 2023. u 17:00

TITO JE BIO NEUMOLJIV: Sve o eliminaciji Dragoljuba Jovanovića

TITO JE BIO NEUMOLJIV: Sve o eliminaciji Dragoljuba Jovanovića

OKUŠAJ stvaranja prave parlamentarne opozicije u Titovoj Jugoslaviji desio se u okviru seljačkih partija i sudske procese Dragoljubu Jovanoviću (Narodna seljačka stranka) treba razumeti u kontekstu politike komunističkih partija prema seljačkim političkim partijama u istočnoevropskim zemljama posle zaoštravanja Hladnog rata.

09. 02. 2023. u 17:00

KOSOVO I METOHIJA - VELIKA I KOBNA GREŠKA ZAPADA: Nove i teško izdržljive pretnje

KOSOVO I METOHIJA - VELIKA I KOBNA GREŠKA ZAPADA: Nove i teško izdržljive pretnje

ZAMISLIMO nezamislivo - da Srbija prizna "nezavisnost Kosova"! Valjda je to zapadna šifra za "normalizaciju odnosa", za "sveobuhvatni sporazum", ili za okončanje "zamrznutog konflikta". Hoće li time i tada prestati zlostavljanje Srba samo zato što su Srbi, pucanje u srpsku decu i mladiće samo zato što su Srbi, skrnavljenje srpskih spomenika i rušenje srpskih hramova samo zato što su srpski, i tako redom bez kraja i konca?

05. 02. 2023. u 17:00

SRBI OSUĐENI NA ZATVORENIČKI ŽIVOT: Osnivanje Prizrenske lige kao izbegavanje kazne za uništenje hrišćana u Staroj Srbiji

SRBI OSUĐENI NA ZATVORENIČKI ŽIVOT: Osnivanje Prizrenske lige kao izbegavanje kazne za uništenje hrišćana u Staroj Srbiji

IVAN Stepanovič Jastrebov je stigao u Prizren iz Peterburga, preko Carigrada, 3/15. septembra 1879. godine u večernjim časovima. U instrukciji carigradskog ambasadora kneza Lobanova-Rostovskog od 28. avgusta/9. septembra 1879. naglašeno je da ambasador očekuje da ga "na vreme i tačno" obaveštava o položaju hrišćana, o odnosu muslimana i raje i odnosu lokalnog stanovništva i turskih vlasti.

04. 02. 2023. u 17:00

NADAMO SE SAMO NA BOGA I RUSIJU Obraćanje metohijskih Srba ruskom konzulu na teror Albanaca

"NADAMO SE SAMO NA BOGA I RUSIJU" Obraćanje metohijskih Srba ruskom konzulu na teror Albanaca

RUSKI konzulat u Skadru osnovan 1857. godine bio je jedna od najboljih osmatračnica prilika u centralnom delu Osmanskog carstva, jer se nalazio u mestu koje je, s jedne strane, bilo ogledalo unutrašnje anarhije i nesprovođenja obećanih reformi, a s druge strane, u mestu i oblasti u kojoj su se susretali i sukobljavali interesi Austrije, Francuske i Italije, ali i rimokatoličanstva, islama i pravoslavlja.

01. 02. 2023. u 14:00

SRBI KAO EKSPERIMENTALNI POLIGON NACIZMA: Velika inverzija na delu

SRBI KAO EKSPERIMENTALNI POLIGON NACIZMA: Velika inverzija na delu

TEK SA RUSKOM specijalnom operacijom u Ukrajini pojam nacizam široko ulazi u javni diskurs i seli se iz istorijske perspektive u savremenost. Bio je, naime, doskora vezan za Nemačku i Drugi svetski rat, da bi za relativno kratko vreme bio prepoznat kao prilično raširena bolest i mnogih današnjih evropskih društava.

29. 01. 2023. u 14:00