NAJAVLJUJEM da će SAD poboljšati položaj naših snaga u Evropi, odgovoriti na promenu bezbednosnog okruženja i ojačati našu kolektivnu bezbednost.

Komentari (4)