KORAK PO KORAK Ko i kako pokreće ostavinsku raspravu posle smrti vlasnika imovine

V. N.

26. 11. 2021. u 15:50

KADA neko od srodnika premine, rođaci su u obavezi da pokrenu postupak ostavinske rasprave i raspodele svu imovinu i zaostavštinu preminulog. U većini slučajeva ostavinski postupak se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo, odnosno prijemom javne isprave koja dokazuje smrt.

КОРАК ПО КОРАК  Ко и како покреће оставинску расправу после смрти власника имовине

Kancelarija javnog beležnika / Arhiva

Međutim, ostavinski postupak može se pokrenuti i na inicijativu zainteresovanih koji mogu obavestiti sud da je neka osoba umrla što je dovoljan razlog da sud pokrene postupak po službenoj dužnosti.

KORAK 1

Matičar upisuje smrt u matičnu knjigu umrlih i dužan je da u roku od 30 dana dostavi sudu umrlicu. Sud zatim donosi rešenje kojim poverava javnom beležniku da sastavi smrtovnicu i preda je sudu u roku od 30 dana. Moguće je i da zainteresovana stranka, naslednik ili poverilac dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način predloži pokretanje ostavinskog postupka.

KORAK 2

Po pozivu beležnika, srodnici umrlog dostavljaju osnovne podatke o preminulom, o imovini koja čini zaostavštinu i osobama koje mogu biti pozvane na nasleđe. Beležnik proverava da li je posle umrlog ostao testament i ako jeste prosleđuje ga sudu i istom beležniku se poverava ostavinska rasprava.

KORAK 3

Posle završene procedure, zakazuje se ročište na koje se pozivaju svi koji polažu pravo na nasleđe i zakonski i testamentarni naslednici. Tada se raspravlja o svemu u vezi sa imovinom, a naročito o pravu na nasleđe i veličini nasleđenog dela.

KORAK 4

Ako su među naslednicima sporne neke činjenice, postupak će biti prekinut i oni se upućuju da pokrenu sudski postupak radi utvrđenja spornih prava. Ako nema spora, imovina se podeli prema zakonskom pravu na nasleđe ili dogovoru.

KORAK 5

Naslednici su dužni da daju jasnu izjavu da li prihvataju ili se odriču nasleđa. Kad se utvrdi kome pripada pravo, onda se donosi rešenje o nasleđivanju, čime se okončava postupak. Kad nije poznato da li preminuli ima naslednika, sud oglasom poziva one koja polažu pravo da se prijave u roku od godinu dana. Ako se ne prijavi nijedan, sud će doneti rešenje kojim zaostavštinu predaje na uživanje Republici Srbiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (2)