STIJOVIĆ: Država ne može da naplati devet miliona od "Vektre Jakić"

M.D.

02. 12. 2021. u 14:58

"Vektra Jakić", čije je sedište u Pljevljima i koja je u predhodnom periodu imala koncesije na pljevaljske šume kršila odredbe koncesionog ugovora i nije plaćala koncesionu naknadu u dužim vremenskim periodima od maja 2009. pa sve do 2018.a dug sada nenaplativ.

СТИЈОВИЋ: Држава не може да наплати девет милиона од Вектре Јакић

M.Drobnjak

Gazdovanje šumama i korišćenje šumskog zemljišta u Crnoj Gori na sadašnji način ne donosi očekivane benefite po građane i privredu Crne Gore, a važeći koncesioni model nije zaživio na način kako je zamišljen, pa se sa ove distance može kazati da je bio neuspešan i da je pokazao mnoge manjkavosti- saopštio je  juče ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović, odgovarajući na poslanička  pitanja.

-Što se tiče poštovanja koncesionih ugovora postoje privredna društva koja su poštovala ugovorene obaveze, ali i oni koji koncesioni ugovor nisu poštovali. Najveći dio odgovornosti za nepoštovanje koncesionih ugovora snose privredna društva koja iste nijesu poštovala, ali se ne može zanemariti ni doprinos državnih organa koji su u prethodnim godinama omogućavali korišćenje prirodnih resursa onima koji nijesu ispunjavali ugovorne obaveze prema državi. Karakterističan primjer je privredno društvo "Vektra Jakić", koje je kršilo odredbe ugovora i nije plaćalo koncesionu naknadu u dužim vremenskim periodima od maja 2009. pa sve do 2018. To je dovelo do situacije da "Vektra Jakić" sada duguje blizu devet miliona eura samo po osnovu neizmirenih koncesionih naknada sa pripadajućim kamatama, a da je taj dug izvesno nenaplativ, kazao  je Stijović.

On je istakao da je neophodna reforma u tom sektoru, pa je ministarstvo pokrenulo inicijativu za formiranje preduzeća "Crna Gora šume", koja ima za cilj stvaranje ambijenta koji će omogućiti veću dostupnost šumskim sortimentima u pogledu mogućnosti sticanja prihoda od delatnosti šumarstva i drvoprerade, doprineti ruralnom razvoju resursa u Crnoj Gori.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)