VELIKO GRADIŠTE - Predškolska ustanova „Majski cvet“ u Velikom Gradištu raspisala je konkurs za upis dece za radnu 2020/2021. godinu. Zbog vanrednog stanja u zemlji, prijave se podnose isključivo na portalu E-Uprava u okviru usluge E-Vrtić, u periodu od 1. aprila do 15. maja.

Deca koja su pohađala vrtić u prošloj radnoj godini, smatraju se upisanom, pa nema potrebe da se upisuju ponovo. Ukoliko se prijavi više dece od broja navedenog u konkursu, komisija sačinjava rang-listu prijavljenih.

Ona se upisuju u vrtić po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova, a njihov maksimalni iznos je 80. Pre podnošenja zahteva za upis, roditelj je dužan da izmiri sve novčane obaveze prema PU „Majski cvet“.