U OKVIRU Dnevnog boravka Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu otvorena je krojačka radionica u kojoj je zasad zaposleno četvoro korisnika. Tri krojačice i jedan dizajner već nošenu garderobu, koju besplatno dobijaju od građana, prekrajaju i daju joj novi izgled. Unikatnu odeću iz krojačnice će zatim poklanjati, a ukoliko neko želi da je kupi, sam može da odredi koliko će je platiti.

Prema rečima Marije Parnicki, koordinatora projekta, korisnici Dnevnog boravka, koji postoji još od 2002. godine, pomažu u krojačkoj radionici, rašivajući odeću, skidajući dugmad i radeći druge pomoćne poslove. U boravak dolazi 23 štićenika, a u rad krojačke radionice je uključeno njih petoro, koji dnevno u ovom poslu provedu tri-četiri sata.

- Projekat je zamišljen kao početak socijalnog preduzeća u kojem će se šiti nova, unikatna odeća po pristupačnim cenama, za žene hrabrog i modernog modnog ukusa - predočava naša sagovornica. - Želimo pre svega da napravimo originalne modele, ali i da poboljšamo socijalno-ekonomski položaj teže zapošljivih osoba, koje dolaze iz ranjivih grupa.

Projekat "Eho krojačka radionica", kako dalje kaže Parnicki, ima i ekološku komponentu, jer prepravljanjem već nošene garderobe unapređuju i čuvaju životnu sredinu i sprečavaju dalje zagađivanje, ali i promovišu fer proizvodnju i trgovinu.

- Naši štićenici angažovani u krojačkoj radionici, iako rade najjednostavnije poslove, osećaju se društveno korisnim, ali istovremeno i razvijaju razne veštine - ističe Parnicki značaj krojačke radionice. - Počeli smo krajem maja, a predviđeno je da čitav projekat, koji inače finansira Evropska unija, preko Karitasa Srbije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, traje do juna iduće godine.


OSETLjIVE GRUPE

NA projektu su angažovane osobe iz teže zapošljivih grupa. To znači da su uposlene osobe starije od 50 godina, osobe sa invaliditetom, kao i one koje dolaze iz porodica među čijim članovima ima osoba sa invaliditetom.