DRŽAVLjANIN Portugalije u Novi Sad je nedavno došao u okviru razmene studenata, ali je propustio da svoj boravak u našem gradu prijavi nadležnima, pa je pre četiri dana prekršajno kažnjen sa 6.000 dinara, zbog nezakonitog boravka.

Istog dana, na istu sumu, zbog identičnog prekršaja, kažnjena je i državljanka Nemačke. Ova žena, mada je u braku sa našim državljaninom iz okoline Novog Sada, nije imala odobren boravak u Srbiji.

Pred sudijom za prekršaje, izgovor im je bio da nisu znali da moraju da se prijave, kao i velikoj većini stranaca, za koje se utvrdilo da su prekršili Zakon o strancima.

- Od početka godine, otkrili smo 54 prekršaja nezakonitog boravka u Srbiji - predočava podatak Željko Čavić, šef odseka za strance u Policijskoj upravi u Novom Sadu, dodajući da je to više nego prošle godine. - Istovremeno je podneto i 79 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog neprijavljivanja boravišta.

Po Zakonu o strancima kojim se reguliše uslov ulaska i boravka, objašnjava naš sagovornik, strani državljani su obavezni da prijave boravak na teritoriji naše zemlje.

KAZNE ZA nezakonit boravak stranih državljana u našoj zemlji, predviđena je kazna od 6.000 do 30.000 dinara, a moguće je izreći meru zabrane ulaska od šest meseci do tri godine. Stranci koji nemaju odobren privremeni boravak u Srbiji, ukoliko u roku od 24 sata od dolaska, nisu prijavili boravak, kažnjavaju se sumom od 3.000 do 15.000 dinara.

- Svaki boravak stranaca u Srbiji u trajanju dužem od 90 dana, u periodu od šest meseci, smatra se nezakonitim i predstavlja prekršaj - ističe Čavić. - Ukoliko imaju nameru da u našoj zemlji borave duže od tog perioda, moraju da podnesu zahtev da im se odobri privremeni boravak i da navedu razloge, kao što su zaposlenje, studiranje, brak ili vanbračna zajednica, specijalizacija ili nešto drugo.

Kad je reč o stranim državljanima koji studiraju na fakultetima u Novom Sadu, protiv njih je podneto više od 30 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U policiji ističu da su prekršaji otkriveni u redovnim kontrolama kretanja i boravka stranaca na području Policijske uprave u Novom Sadu.

Iz novosadske policije apeluju na strane državljane, da prilikom ulaska prijave svoj boravak i izbegnu prekršaje i kazne.