HERCEGNOVSKO gradsko groblje smešteno u zaštićenoj Savinskoj dubravi nemoguće je dalje širiti, a grad raste i zahtevi za kupovinu grobnih mesta su sve brojniji. Poslednje slobodno grobno mesto ovde je prodato pre sedam godina. Slična situacija je i na crkvenim grobljima.

Prostorno-urbanističkim planom novo gradsko groblje predviđeno je u Sutorini, objasnila je direktorka Komunalno-stambenog preduzeća Jasmina Konjević.

- Reč je o lokaciji koja je bila predviđena i prethodnim prostornim planom, na Osmanovoj glavici. To je deo prema servisnoj zoni - kaže direktorka Konjevićeva. - Još kada su bile aktuelne primedbe na taj plan žalili smo se jer tu konfiguracija terena ne odgovara potrebama groblja. Druga primedba je da je zemljište privatno vlasništvo, zbog čega bi otkup bio problematičan, a investicija znatno skuplja.

PROČITAJTE JOŠ - Prvo privatno groblje u Boki

Nerešeni imovinski odnosi onemogućavaju i redovnu naplatu za godišnje održavanje grobnih mesta.

Gradsko groblje na Savini ima 1.030 grobnih mesta. Godišnja naknada za zakup je 18 evra. Međutim, za skoro 480 mesta se računi neredovno izmiruju, a za 200 nema ugovora o održavanju, dodaje Konjevićeva.

Treći problem za koji već dve decenije nije nađeno dobro rešenje je nedostatak kosturnice.

PROČITAJTE JOŠ - Grobnice čekaju Petroviće

- Postojeća kosturnica je oštećena. Bila je to podzemna kosturnica u koju su prodirale podzemne vode. Kosti iz te kosturnice su izvađene, deponovane su na adekvatan način u sklopu gradske kapele, ali nova kosturnica nikada nije napravljena. To je nešto što svake godine tražimo - kazala je direktorka Komunalno-stambenog preduzeća.

Izgradnja kosturnice bi delimično rešila i problem socijalnih grobnica, koje su odavno popunjene.

- Problem socijalnih grobnica uglavnom se rešava na nekim drugim lokacijama, van gradskog groblja i tamo gde još ima slobodnog mesta, mada ni na crkvenim grobljima situacija s prostorom nije bolja. Na Savini nema mesta ni za urne, a za njihovo polaganje je više zahteva.

PROŠIRENjE NA TOPLOJ

U NAREDNOM periodu, groblje uz Crkvu Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj biće prošireno sa oko 60 grobnih mesta. U Ratiševini je preduzimljivi Milenko Bojanić uredio i otvorio privatno groblje, prvo u Boki. Na površini od 5.600 kvadrata je četrdesetak mesta, ali je dvadeset još prošle godine prodato.