VREĐANjE, psovanje, opstrukcija rada parlamenta, fotografisanje i snimanje telefonima tokom zasedanja, unošenje transparenata mogli bi ozbiljno da koštaju narodne poslanike, jer će verovatno sve to biti zabranjeno etičkim kodeksom ponašanja poslanika u Skupštini, koji se priprema.

Tokom sledeće godine planirano je njegovo usvajanje i početak primene, što znači da će svi predstavnici naroda morati da se strogo pridržavaju pravila i ponašaju se u skladu sa moralnim normama.

Radna grupa, koju je formirao Odbor za administrativno-budžetska i mandatska pitanja, treba da završi izradu nacrta kodeksa, koji usvaja Narodna skupština. U predlogu skupštinskog budžeta navedeno je da je nacrt u završnoj fazi i da je iz tog razloga neophodno predvideti sredstva za štampanje brošura i drugih publikacija i organizovanje seminara kako bi se poslanici, ali i zaposleni u skupštinskoj službi, upoznali sa novim odredbama.

PROČITAJTE JOŠ: Poslanici ponovo o kodeksu, burno i uz opomene

Posle usvajanja etičkog kodeksa planira se i formiranje Etičkog saveta i Visokog etičkog saveta, koji bi trebalo da se bave konkretnim slučajevima kršenja novih pravila i izricanjem kazni.

Sastavljanje kodeksa ponašanja poslednji put je pokušano pre tri godine, urađen je i nacrt, ali nije bilo saglasnosti svih skupštinskih aktera da se i usvoji. Prema najavama, radna grupa će se baš na njega osloniti i doraditi ga, pa onda predložiti Administrativnom odboru na usvajanje.

PROČITAJTE JOŠ: Više od četvrt miliona dinara od kažnjavanja poslanika

PAPRENE KAZNE

STARIM nacrtom kodeksa predviđeno je osnivanje Etičkog saveta, koji će moći da kažnjava poslanike. Jedna od mogućih kazni je i oduzimanje do tri plate, što je 205.000 dinara, ukoliko poslanici ne budu hteli da se izvine zbog nekog prekršaja.