GRAĐANI koji na vreme plaćaju porez na imovinu, imaju još nekoliko dana da izmire svoju obavezu i da izbegnu obračun kamate. Rata za drugi kvartal trebalo bi da se uplati do 15. maja. Mnogi su se ponadali da će, zbog vanrednog stanja, bar odložiti ovu obavezu, ali u upravama prihoda u najvećim gradovima u Srbiji, Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kažu da neće biti produžetka roka niti odlaganja plaćanja. Uplaćuje se iznos kao lane, pošto na većinu adresa nisu stigla nova rešenja.

U Sekretarijatu za javne prihode u prestonici napominju da su rokovi plaćanja poreza na imovinu propisani Zakonom o porezima na imovinu, koji je u nadležnosti Ministarstva finansija. A pošto Vlada Srbije nijednom uredbom donetom za vreme trajanja vanrednog stanja, do sada nije propisala pomeranje rokova, plaćanje obaveze za drugo tromesečje u glavnom gradu mora se obaviti do 15. maja.


Porez na imovinu će bez odlaganja morati da plate i Novosađani. Zasada, kako kažu nadležni, a prema tumačenju zakonskih propisa, nemoguće je građanima učiniti takvu vrstu ustupka, odnosno odložiti plaćanje ove obaveze.


U Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju kažu da će plaćanje druge rate akontacije na ime poreza na imovinu i oko sto hiljada Nišlija morati da plate do polovine maja. Plaćenje ove obaveze nije po Vladinim uredbama regulisano kao olakšica u vreme pandemije virusa korona tako da ne podleže nikakvim odlaganjima.

Poreznici ne praštaju ni u Smederevu, kao ni u Šapcu, Čačku i Somboru. Nikolina Šerfeze, načelnica lokalne poreske administracije, ističe da odlaganja nema ni u Zrenjaninu.


Gradonačelnik dr Predrag Terzić napominje da će i Kraljevčani porez na imovinu morati da plate po već ustaljenoj dinamici.


U Lokalnoj poreskoj administraciji u Požarevcu kažu da neće biti odlaganja i da će nova rešenja, sa iznosima poreza za ovu godinu, vlasnicima nekretnina biti uručena do kraja maja.


Zakonski rok za plaćanje poreza na imovinu u Kragujevcu, za drugi kvartal ostaje, ali Svetlana Vujinović, sekretar Sekretarijata za javne prihode, ističe da se obveznicima koji ne mogu da izmire svoje namete na vreme, može odobriti odloženo plaćanje, prema važećim odredbama ZPPPA.


- Pozivam građane sa problemima da nam se obrate kako bismo zajedno našli najbolji način za izmirenje neplaćenih obaveza - ističe Vujinovićeva. - Uzimajući u obzir situaciju, vodićemo računa da naplata bude razumna i racionalna.


Gradska uprava u Leskovcu trenutno sagledava aktuelne podatke i posledice vanrednog stanja po gradsku kasu. U zavisnosti od te analize biće donete odgovarajuće odluke uključujući i eventualno odlaganje naplate druge rate poreza na imovinu, koja dospeva 15. maja. Nadležni zasada ne mogu da kažu da li će takva odluka biti doneta, ali ističu da će se rukovoditi najboljim interesima građana uključujući i redovno servisiranje svih obaveza iz gradskog budžeta.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Za svaki dan kašnjenja obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja predviđena je kazna od 5.000 dinara.


LOZNICA PROLONGIRA

GRADONAČELNIK Loznice, Vidoje Petrović kaže, za "Novosti", da će rok za plaćanje poreza na imovinu, koji ubira lokalna vlast, biti prolongiran, ali do kada i koliko, to će biti poznato narednih dana.

- Ukoliko bude bilo potrebno da se odluka donese na Skupštini grada, biće poznato nešto kasnije o prolongiranju roka - objašnjava Petrović, ističući da će, sigurno, odlaganje biti moguće, ali ne i otpisivanje dugovanja.


VRANjANCI PLAĆAJU NA RATE

U VRANjU su građanima omogućili odlaganje i plaćanje na rate. Pravna i fizička lica sa teritorije ovog grada mogu podneti zahtev lokalnoj samoupravi kako bi im porez za drugi kvartal bio odložen najviše godinu dana. Ovu obavezu mogu platiti u 24 rate. Bojan Kostić, član gradskog veća zadužen za budžet i finansije, kaže da rukovodstvo grada planira i umanjenje firmarina za 15 odsto.