Zahtev sa Pravosudne akademije: Održati samo hitna suđenja

V. C. S.

08. 07. 2020. u 10:42

Alumni klub Pravosudne akademije pozvao je predsednike sudova da donesu nova uputstva i odrediti da na teritorijama opština u kojima je proglašena vanredna situacija održavaju samo suđenja u hitnim predmetima

Захтев са Правосудне академије: Одржати само хитна суђења

Foto Tanjug

ALUMNI klub Pravosudne akademije pozvao je predsednike sudova da donesu nova uputstva kojima će odrediti da se u sudovima na teritorijama gradova i opština u kojima je proglašena vanredna situacija održavaju samo suđenja u hitnim predmetima, koja ne trpe odlaganje.

To znači da neće biti moguće održavanje ročišta u kojima postoji više od tri učesnika u postupku, budući da su sudnicama uvek najmanje dva lica – sudija i zapisničar, a u nekima i više (sudska već u porodičnim sporovima ili raspravama pred drugostepenim sudom).

Takođe, u sudskim pisarnicama posao istovremeno obavlja veliki broj ljudi, u hodnicima i čekaonicama okuplja se mnoštvo stranaka, advokata i sudskih veštaka, pa je nemoguće održati propisanu fizičku distancu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije