UKOLIKO Zakon o privremenom umanjenju penzija bude proglašen neustavnim, oštećeni penzioneri koji su pokrenuli parnični postupak automatski će dobiti parnicu i povratiti novac koji im je oduzet trogodišnjim smanjenjem čekova. Jedina institucija u Srbiji koja pomenuti propis može da proglasi neustavnim je Ustavni sud. To, međutim, ne znači da će i onima koji nisu presavili tabak novac biti isplaćen, tvrdi za “Novosti” advokat Jasmina Belić.

Ona kaže i da ako se donese jedna presuda u korist penzionera, dok je zakon još na snazi, to neće povući i isplate ostalim oštećenim penzionerima. Naša sagovornica objašnjava da postoji pravno ideja o putu obeštećenja penzionera čak i u uslovima gde se zakon još smatra ustavnim, ali samo od marta 2015, dok su do sada zastareli decembar 2014, kao i januar i februar naredne godine. Za ova tri meseca ne može se pokrenuti postupak.

Belićeva navodi da su sume koje se duguju penzionerima prilično visoke za naše uslove. Jedan njen klijent potražuje za tri godine 950.000 dinara bez kamate, a sa kamatom iznos premašuje 1,3 miliona.

PROČITAJTE JOŠ - Sporno vraćanje novca od penzija?

Udruženje sindikata penzionera Srbije prvobitno je podnelo inicijativu Ustavnom sudu odmah pošto je 1. novembra 2014. donet sporan zakon, ali je ona odbačena. Zatim je 2016. podneta nova o kojoj se još ćuti.

Prema podacima ovog udruženja, veliki broj najstarijih građana se krajem prošle godine, kada su shvatili da propis neće biti ukinut ni posle tri godine, kako je bilo najavljeno, obratio fondu PIO, sa zahtevom da im izdaju uverenja o iznosu neisplaćenog dela penzije, mesečno i ukupno od novembra 2014.

- Zahtev Penzijskom fondu može da podnese svaki penzioner kome je umanjena penzija od novembra 2014. godine do danas - kažu u Udruženju sindikata penzionera Srbije. - Ova uverenja koja dobijaju od fonda PIO mogu poslužiti kao dokaz o visini potraživanja u eventualnim parnicama, čime bi se mogla izbeći potreba veštačenja.

PROČITAJTE JOŠ - PIO: Osnovice važe godinu dana

U Fondu PIO tvrde da oni po zakonu moraju da prime svaki zahtev, ali da ne mogu da odlučuju o obeštećenju. Po njima, ne postoji pravni osnov za povraćaj.

MILIJARDA EVRA, PLUS KAMATE

- KRAJEM prošle godine, penzionerima u Srbiji država je na ime umanjenih penzija dugovala blizu milijardu evra - kaže advokat Jasmina Belić. - Ukoliko dobiju na sudu, dobiće i zakonsku kamatu u iznosu od 45 odsto od glavnice, a procedura je slična kao i kod tužbe za nezakonitu naplatu boravka u obdaništima.