BURAD i sanduci iz hangara u kome se čuva radioaktivni otpad nekoliko nedelja stajali su na livadi, pod vedrim nebom, u krugu JP "Nuklearni objekti Srbije" (NOS), u kome se nalazi i Institut "Vinča". Na njih su padali sneg i kiša, voda se slivala na zemlju... Otpad je sklonjen tek kada su zaposleni slučaj prijavili Agenciji za zaštitu od jonizujućeg zračenja, čiji stručnjaci su izašli na teren i naložili da se burad odmah vrate u hangar iz kog su izneti.

Da su sačinili izveštaj i naložili vraćanje burati u Hangar 2, za "Novosti" je potvrdio i direktor Agencije Slađan Velinov.

- Zaposleni u "Nuklearnim objektima Srbije" karakterisali su radioaktivni otpad u Hangaru 2, i u tom procesu su deo izneli napolje. Mislim da nije u skladu sa procedurama da materijal iz ovog odlagališta stoji napolju, pa smo naložili da ga vrate unutra, što je i navedeno u izveštaju - rekao je Velinov.

Direktor JP NOS Dalibor Arbutina, međutim, kaže da nema mesta panici i da zaposleni podižu lažnu uzbunu, jer, kako tvrdi, u spornim burićima nije bio nikakav opasni materijal, već obični čaj! Tvrdi da se čaj nije ozračio, iako je godinama bio u istom prostoru sa opasnim otpadom, kao i da nije zagadio zemlju.

- Posao su nadzirali inženjeri i nikakvog zračenja nije bilo, jer je reč o običnom čaju - tvrdi Arbutina.

Kako se čaj našao u istom magacinu sa otpadom koji je bio u kontantu sa nuklearnim gorivom ili odbačenim delovima reaktora, Arbutina ne zna. Ni njegovi prethodnici nisu znali šta se sve nalazi u hangarima 1 i 2 u Vinči, u kojima se čuva sav radioaktivni otpad sa teritorije bivše SFRJ i kojima je davno istekao rok upotrebe.

Zaposleni, međutim, smatraju da je čaj najmanji problem i da je spornije što je napolju bio veliki broj sanduka sa kontaminiranim filterima. Napominju da procedure nisu ispoštovane, jer burad i sanduci iz hangara nisu smeli da stoje napolju, na kiši, te tvrde da zračenje nije mereno. Arbutina, međutim, napominje da zračenje nije povećano i da je sve detaljno opisano u izveštaju.

Po burićima padali sneg i kiša

- Ljudi iz Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja su bili ovde, i mi smo poslušali njihov nalog, mada nismo bili u obavezi. Imamo licencu za dekomisiju hangara 1 i 2. EU sa 3,2 miliona evra finansira ovaj projekat, koji podrazumeva da sav otpad iz dva hangara bude do kraja godine prebačen u novi, Hangar 3 - kaže Arbutina.

RADIOAKTIVNO MLEKO I ČOKOLADA

U hangare 2 i 3 u Vinči decenijama se stavlja radioaktivni otpad, ali su se tu volšebno našli i drugačiji materijali. Ne postoji evidencija šta je sve unutra, ali se zna da, pored radioaktivnih gromobrana i javljača požara, kontaminiranih alata iz akcije odnošenja nuklearnog goriva i drugih ozračenih elemenata, u ovim hangarima, ima i čokolade i mleka u prahu.