Sporan izbor upravnika Narodne biblioteke?

D. Bt. - D. B. M.

23. 05. 2019. u 08:54

Споран избор управника Народне библиотеке?

Narodna biblioteka

Žalbe odbijenih kandidata za novog čelnika Narodne biblioteke Srbije. Janković, Sofronijević i Ristić kažu da su ispunili uslove konkursa

NA adrese odbijenih kandidata za upravnika Narodne biblioteke Srbije stiglo je obaveštenje UO ove ustanove da su njihove prijave odbačene. Miloš Janković, Adam Sofronijević i Dejan Ristić su, međutim, uvereni da su ispunili uslove konkursa, koji je raspisan 8. aprila ove godine, pa su uputili žalbe Ministarstvu kulture. Pravno rešeto prošla su ostala dvojica kandidata, Laslo Blašković, dosadašnji upravnik i pisac, i Milorad Vučković, načelnik u NBS.

Članovi UO (Veljko Brborić, predsednik, Dragan Hamović, Dragana Grujić, Dragana Tipsarević i Mirjana Stanišić) konstatovali su da dr Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke, nema odgovarajuće visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti.

Komentarišući ovu primedbu, Sofronijević je u žalbi, koju je dostavio našem listu, naveo:

- Fakultet organizacionih nauka, na primer, prateći logiku strukture uređenja Univerziteta u Beogradu, pripada grupaciji tehničko-tehnoloških nauka, ali prateći logiku naučnog određenja veća koja odlučuju o većini akademskih zvanja i drugih akademskih pitanja sa ovog fakulteta, koja su veća društveno-humanističkih nauka, može se zaključiti da ovaj fakultet pripada polju društvno-humanističkih nauka. Najzad, po međunarodno priznatoj klasifikaciji naučnoistraživačkih polja "Fraskati", organizacione nauke i menadžment su deo društvenih nauka u petoj grupi naučnih polja.


PROČITAJTE JOŠ - KANDIDATI ZA UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE: Ostali Vučković i Blašković


Sofronijević smatra da je u procesu procene sadržaja njegove prijave i dokumentacije koju je priložio UO učinio previd koji se odnosi na visoko obrazovanje. Iz prijave i dokumentacije proizilazi da ima visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na akademskim poslediplomskim studijama Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju doktor filoloških nauka.

Za pisca, a sadašnjeg pomoćnika za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane i zamenika predsednika Udruženja književnika Srbije Miloša Jankovića, UO je konstatovao da nije pružio dokaz o četiri godine radnog iskustva na poslovima u rukovođenjima u ustanovama kulture ili nastavno-naučnim ustanovama. Smatrajući da njegova dokumentacija nije dobro "pročitana", Janković je u žalbi osporio tumačenja UO.

Prijavu istoričara i nekadašnjeg v. d. upravnika NBS i državnog sekretara u Ministarstvu kulture Dejana Ristića UO je odbacio, zbog toga što nema deset, kako je predviđeno konkursom, nego samo sedam godina rada u kulturi.

Miloš Janković, Adam Sofronijević, Dejan Ristić


- U prilogu svoje kandidature priložio sam čak šest različitih potvrda kojima dokazujem da ispunjavam navedeni kriterijum - ističe Ristić.

Kao argument, Ristić je dostavio potvrde kojima dokazuje stečeno radno iskustvo u Arhivu Srbije, NBS, "Filmskim novostima", Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, kragujevačke biblioteke "Vuk Karadžić", ukupno 11 godina, deset meseci i tri dana.


MINISTARSTVO NA POTEZU

O ŽALBAMA trojice odbijenih kandidata narednih dana odlučivaće Ministarstvo kulture, pred kojim će se naći i predlog UO za upravnika, koji je pre dva dana imao razgovore sa Blaškovićem i Vučkovićem, kada su dali svoje mišljenje i planove o radu NBS. Svoje mišljenje Ministarstvo će proslediti Vladi, koja će doneti konačnu odluku. Rok je 8. jun, jer tada ističe mandat sadašnjem upravniku.Pratite nas i putem iOS i android aplikacije