KORAK PO KORAK: Evo kako da ostvarite pravo na porodičnu penziju

V.N.

petak, 31. 07. 2020. u 15:00

КОРАК ПО КОРАК: Ево како да остварите право на породичну пензију

Foto M. Labudović

PRAVO na porodičnu penziju ostvaruju članovi porodice umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju.

Da biste konkurisali za ovu prinadležnost, potrebno je da prikupite neophodnu dokumentaciju koji ćete predati u nadležnu filijalu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Trebalo bi takođe da znate, ukoliko već primate ček iz PIO fonda, da ovo porodično primanje iznosi 70 odsto od penzije pokojnika, pa preračunajte da li zahtev uopšte da podnosite.

KORAK 1

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se zahtevom uz koji treba priložiti izvod iz matične knjige umrlih u originalu ili overenu fotokopiju kod notara. Uz to morate predati fotokopiju lične karte, izvod iz matične knjige venčanih, izdat posle smrti osiguranika, odnosno korisnika prava. Kao i pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za razvedenog bračnog druga.

KORAK 2

Izabrani lekar mora vam popuniti obrazac sa originalnom medicinskom dokumentacijom, specijalističkim nalazima, snimcima, otpusnim listama koja osobe nesposobne za samostalan život i rad, moraju priložiti prilikom predaje.

Foto N. Skenderija

KORAK 3

Podnosioci zahteva moraju izvaditi i poresko uverenje o ukupnoj visini mesečnog prihoda u kvartalu pre smrti osiguranika. Odnosno korisnika prava, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju.
KORAK 4
Ukoliko se zahtev podnosi po smrti umrlog osiguranika, osim navedene dokumentacije, treba priložiti i prijavu o povredi na radu, ukoliko je smrt nastala kao posledica povrede na radu. Dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika, zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu.

KORAK 5

Za kraj, potrebno vam je, ukoliko pripadate toj kategoriji, uverenje poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje izdato za period obavljanja poljoprivredne delatnosti. Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice, kao i dokaz o navršenom stažu osiguranja u inostranstvu za preminulog osiguranika ako je takva vrsta rada postojala.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (2)

Tina70

02.08.2020. 15:57

@Draginja - Да ли деца имају право на породичну пензију ако су пунолетна ,не школују се а притом не могу да раде због здравствених проблема (а потичу из ванбрачног брака и живе с једним родитељем)...