Upućeni dopisi Savetu Evrope povodom diskriminacije Srba i progona Crkve u Crnoj Gori

M.D.

ponedeljak, 06. 07. 2020. u 14:19

Упућени дописи Савету Европе поводом дискриминације Срба и прогона Цркве у Црној Гори

Foto: Demokratska narodna partija

Direktor udruženja Saradnja za budućnost-Crna Gora-Srbija-Republika Srpska, Vladislav Bojović uputio je dopise svim članovima Odbora za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope, Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Sav

PLjEVLjA -Direktor udruženja Saradnja za budućnost-Crna Gora-Srbija-Republika Srpska, Vladislav Bojović uputio je dopise svim članovima Odbora za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope, Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope, kao i Savetodavnom komitetu Saveta Evrope.


U dopisima je ukazano na drastično povećanje obima diskriminacije i netolerancije prema pripadnicima srpskog naroda u Crnoj Gori i pravoslavnim vernicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Bojović je istakao da diskriminacija i netolerancija prema pripadnicima srpskog naroda u Crnoj Gori i vernicima Srpske pravoslavne crkve preti da eskalira u otvorene oblike nasilja i ugrozi opstanak tih zajednica.

U dopisima je prikazan diskriminatorni ustavni i zakonodavni okvir u Crnoj Gori, ukupan društveni ambijent u kojem je onemogućeno ostvarivanje osnovnih prava i sloboda srpskog naroda u Crnoj Gori, brutalan progon jedine kanonske, državotvorne i istorijske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kao i namera državne vlasti u Crnoj Gori da oduzima vekovnu crkvenu imovinu, a onda i da kao državna vlast osniva „crkvu“.

-Asimilacija i diskriminacija srpskog naroda i govornika srpskog jezika, na koje Vam ovom prilikom skrećemo pažnju, imaju sistemski karakter i duboko su ukorijenjene upravo u smišljeno nedoslednom zakonodavnom regulisanju pojma manjina, a operacionalizuju se posredstvom politike vlasti. Izloženo smišljeno nedosledno zakonodavno regulisanje pojma manjina ima za direktnu posledicu onemogućavanje pripadnicima srpskog naroda i govornicima srpskog jezika da dele zajedničke karakteristike kulture, religije i jezika, jer se upravo na račun srpskog naroda i govornika srpskog jezika arbitrarnim, asimilatornim i diskriminatornim merama vlasti forsira državno kreiranje crnogorskog identiteta i pretvaranje svih ostalih grupa u manjine čiji pravni položaj nije do kraja definisan-kaže se u dopisu, naglašavajući da je to najpre uočljivo u pogledu istiskivanja srpskog jezika iz javne sfere.


Bojović ističe da smišljene nejasnoće i nedoslednosti koje u pogledu distinkcije manjina postoje u pravnom poretku Crne Gore i njihova diskriminatorna zloupotreba svoj vrhunac su doživele poslednjih meseci u vezi sa donošenjem kontroverznog Zakona o slobodi veroispoviesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica kojim se predviđa lišavanje pravnog subjektiviteta eparhija SPC u CG od kojih neke postoje već osam vekova i kojim se propisuje državno oduzimanje svih verskih objekata i zemljišta za koje ne postoje dokazi o pravu svojine verskih zajednica.Od članova Odbora za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope zatraženo je da razmotre predočene informacije i činjenice i da iniciraju hitnu raspravu o položaju srpskog naroda i vernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u okviru Odbora i Parlamentarne skupštine. Od Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije zatraženo je da razmotri upućeni materijal kako bi prilikom usvajanja svog Mišljenja o stanju u Crnoj Gori uzela u obzir predočene informacije i činjenice. Od Savetodavnog komiteta zatraženo je da članove Komiteta upozna sa dostavljenim materijalom, kako bi Komitet, iako je usvojio svoje Mišljenje o Crnoj Gori, blagovremeno mogao da ga razmotri, naročito u svetlu predstojeće rezolucije Komiteta ministara Saveta Evrope.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije