Ministar pravde Zoran Pažin saopštio je u crnogorskoj skupštini da će dijalog između Srpske pravoslavne crkve i Vlade biti nastavljen kad se za to ispune uslovi. On je poručio da je svaki zaključak da Vlada vodi dijalog sa SPC da bi relativizovala ili minimizovala energiju litija, obična insinuacija.


-Dijalog između SPC i Vlade biće nastavljen kad se za to ispune uslovi, a konačan uspeh tog dijaloga ponajviše zavisi od toga da li će obe strane u obnovljeni dijalog ući iskreno, u doborj veri, uvažavajući argumente druge strane i bez političkih ultimatum, rekao je Pažin odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta (DF) Andrije Mandića –da li će se menjati Zakon o slobodi veroispovesti.

-Vlada neće pristati na bilo kakve ultimatume, ali neće ni postavljati bilo kakve ultimatume sagovornicima sa druge strane. Verujem da se o svim pitanjima može raspravljati na način dostojan sagovornika. Moram jasno da poručim da svaki stav koji vodi zaključku da Vlada vodi ovaj dijalog sa SPC da bi relativizovala ili minimizovala energiju litija je obična insinuacija, kao što je jedna vrsta eufemizma nazivati političke proteste povodom donošenja Zakona o slobodi veroispovesti litijama. Imamo i termine "krsni hod" i "internet litije”. Ako postoji volja s obe strane da se dođe do obostrano prihvatljivog, do takvog rešenja će se i doći. Ako neko ima drugačije mišljenje ili skrivenu agendu u čitavoj ovoj priči, onda se teško može doći do dogovora. Veliki problem je na dostizanju rešenja je problem etnofiletizma, koji je neprihvatljiv i u društvu, a posebno u SPC to predstavlja i jeres i greh. Mislim da niko ne ide u crkvu da bi ga nacionalno prebrojavali, a to je problem sa etnofiletizmom, rekao je Pažin.

Usledila je reakcija Andrije Mandića:

-Zakon nije donet u skladu sa Ustavom i preporukama Vencijanske komisije i u skladu sa svim važećim normama, sa drugim zakonima. Iza svega postoji politička i nacionalna želja da se razori SPC u Crnoj Gori kao pomesna crkva. Pozivao sam mitropolita i Episkopski savet da prokunu sve te ljude koji nasrću na našu crkvu. Ali kako oni imaju dovoljno pažnje i brige za vas, u narodnom periodu ću to tražiti od Svetog sinoda i patrijarha Irineja, poručio je Mandić.