Tag NJegoš Petrović

KRALJEV UKAZ DEMANTUJE VLAST

KRALJEV UKAZ DEMANTUJE VLAST

UZ pozivanje na Cetinjsku hrisovulju, cetinjske vlasti su u svom elaboratu poslatom 2. novembra 1970. godine Ustavnom sudu Crne Gore, iznele i tvrdnju da "Jezerski vrh nikada nije bio crkvena svojina", već da je to bio "bratstvenički komun NJeguša, u kojem je svaki plemenik imao jednako pravo na idealni duh"

12. 07. 2020. u 18:56