Koridori Srbije

ZA MORAVSKI KORIDOR JOŠ 700.000.000 €: Srbija pozajmljuje dodatna sredstva za izgradnju jedne od najznačajnijih saobraćajnica

ZA MORAVSKI KORIDOR JOŠ 700.000.000 €: Srbija pozajmljuje dodatna sredstva za izgradnju jedne od najznačajnijih saobraćajnica

DRŽAVA planira da pozajmi dodatna sredstva u iznosu do 700 miliona evra za izgradnju Moravskog ko­ridora, jedne od najzna­čajnijih saobraćajnica, koja povezuje centralne delove naše zemlje sa dva najvažnija putna pravca koridorima 10 i 11. Ovaj novac biće upotrebljen za finansiranje građe­vinskih usluga američ­ko-turskog konzorcijuma "Behtel-Enka", a sredstva će koristiti preduzeće "Koridori Srbije".

19. 10. 2023. u 13:45