VOLELA bih kada bi "Sluškinjina priča" prestala da bude relevantna. Da imam izbor da s jedne strane ova knjiga ne bude više važna ili s druge: "Evo opet je aktuelna", izabrala bih prvu opciju.

Komentari (0)