JEDINICE 72. brigade za specijalne operacije koje su prešle u aktivnu fazu združene vežbe „Manevri 2022“ realizuju taktička uvežbavanja i bojeva gađanja na više lokacija van rejona mirnodopskog baziranja.

Komentari (0)