U dežurstvo na polaganju državne mature i pregledanje testova treba da, osim gimnazijskih nastavnika, budu uključeni i univerzitetski profesori. Na ispitima moraju dežurati supervizori koji bi bili birani isključivo iz reda univerzitetske zajednice.

Komentari (0)