Kopredsedavajući radne grupe za pripremu predloga za izmene Ustava izložili su svoje inicijative u pismu koje su uputili ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

„Jedno od ključnih pitanja je određivanje uloge i statusa Državnog saveta. Smatramo da bi on trebalo da ima poseban značaj i da bude efikasno ugrađen u državni mehanizam“, navodi se u pismu.

Autori dokumenta predlažu da se odredi mesto te institucije u sistemu vlasti i da se izrade ključni principi interakcije Državnog saveta sa drugim državnim organima.

PROČITAJTE JOŠ - Putin zna nešto što krije od celog sveta: Da li je ruski predsednik pokrenuo proces za DOŽIVOTNI OSTANAK NA VLASTI?

Kopredsedavajući su takođe istakli da su u cilju širenja nadležnosti Ustavnog suda na sferu provere ustavnosti zakona, koje je usvojio parlament, neophodne izmene u 125. član osnovnog zakona.

„Prilikom rešavanja pitanja o proveri ustavnosti, ne samo zakona, nego i drugih akata, potrebno je jasno odrediti o kojim aktima se radi“, precizirali su autori pisma.

Takođe se ističe da radna grupa predlaže da se unesu izmene u 75. član Ustava kako bi država garantovala izvršavanje socijalnih obaveza — minimalna zarada ne sme da bude niža od granice siromaštva, a takođe treba da se uvede redovno indeksiranje penzija.

Važan blok izmena odnosi se i na političke strukture, uključujući razvoj sistema podele vlasti.

„Reč je o proširivanju ovlašćenja Savezne skupštine i utvrđivanju ovlašćenja predsednika tako što će odgovarati za imenovanje članove vlade i nastaviti da kontroliše rad vlade i direktno rukovodi Oružanim snagama i Organima reda“, ističe se u dokumentu.

Pored toga, radna grupa predlaže da se razradi pitanje korelacije državne i opštinske vlasti.

„Unošenjem principa jedinstva javne vlasti u Ustav, neophodno je delovati tako da to ne utiče na ustavne garancije lokalne samouprave. Ne bi trebalo da dođe do mehaničkog spajanja“, navodi se u pismu.

Autori pisma su pokrenuli pitanje poštovanja osnovnih principa međunarodnog prava.

Naime, međunarodni sporazumi, koji postoje u ruskom pravnom sistemu, postaju njen deo i „prema odredbama Člana 4 i prvog dela Člana 15 Ustava, treba da ga poštuju“.

Ističe se da je radna grupa odredila osnovne pravce rada na izmenama zakona, označena su pitanja koja zahtevaju detaljnu analizu, a takođe je formiran niz „radnih“ amandmana.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je prioritet ustavnih izmena, koje je najavio tokom obraćanja poslanicima Federalne skupštine, da se Rusija ni na koji način ne razlikuje od drugih zemalja sveta koje su takve odluke već usvojile.

DVANAEST TAČAKA KOJE PUTIN MENjA U RUSKOM USTAVU

Ruski lider Vladimir Putin podneo je na razmatranje Državnoj dumi zakon o amandmanima na Ustav. Koji su to amandmani na Ustav koje je predložio predsednik Rusije?

Prema podacima iz Državne dume — amandmani na Ustav uključuju:

1. poboljšanje regulacije nekih pitanja organizacije javne vlasti

2. podnošenje nacrta zakona o izmenama i dopunama Ustava o glasanju

3. garanciju da minimalna zarada ne sme da bude niža od granice siromaštva

4. redovno indeksiranje penzija

5. formiranje Državnog saveta čiji status i ulogu će odrediti drugi državni organi

6. imenovanje premijera i članova Vlade nakon odobrenja Državne dume (predsednik Vlade i ministri mogu biti Rusi stariji od 30 godina koji nemaju drugo državljanstvo ili dozvolu za boravak)

7. predsednik može postati državljanin Rusije koji je napunio 35 godina i boravio u zemlji najmanje 25 godina bez stranog državljanstva

8. zabranu na to da ista osoba predsedava više od dva mandata

9. imenovanje predsednika Ustavnog i Vrhovnog suda, kao i njihovih zamenika i sudija, na predlog predsednika Savetu Federacije

10. proširenje ovlašćenja Ustavnog suda (Ustavni sud na zahtev predsednika proverava ustavnost zakona, pre nego što ih predsednik potpiše)

11. imenovanje i razrešenje generalnog tužioca i njegovih zamenika na predlog predsednika

12. izbor poslanika Državne dume za građane koji su napunili 21 godinu i nemaju strano državljanstvo ili dozvolu boravka


Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je prioritet ustavnih izmena, koje je najavio tokom obraćanja poslanicima Federalne skupštine, da se Rusija ni na koji način ne razlikuje od drugih zemalja sveta koje su takve odluke već usvojile.

rs.sputniknews.com