Školuje stručnjake koje ceo svet traži: Upis na Matematički fakultet

Promo

petak, 29. 05. 2020. u 08:00

Школује стручњаке које цео свет тражи: Упис на Матемаtички факултет
Na Matematičkom fakultetu u Beogradu akademci studiraju neka od najperspektivnijih zanimanja

Dobrodošli na Matematički fakultet! Da li znate da se na Matematičkom fakultetu možete školovati za neka od najperspektivnijih zanimanja, posmatrano u globalnim okvirima? Prema podacima sa sajta https://www.careercast.com/jobs-rated/2019-jobs-rated-report, na listi prvih 20 najpoželjnijih zanimanja nalaze se:

1. Data Scientist

2. Statistician

8. Mathematician

9. Operations Research Analyst

10. Actuary

11. Software Developer

16. Web Developer

17. Application Software Developer

Matematički fakultet u Beogradu je vodeći akreditovani fakultet u Srbiji u oblasti matematike, astronomije i informacionih sistema i tehnologija. Programska orijentacija fakulteta odražava savremene trendove visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Preko 6.000 diplomiranih matematičara, preko 700 magistara, preko 800 mastera, brojni specijalizanti i preko 400 doktora nauka, koji zauzimaju značajna mesta u brojnim institucijama, državnim službama, naučnoistraživačkim institucijama, kompanijama i školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu pokazatelji su kvaliteta po kojem je Matematički fakultet najprepoznatljiviji, a iz reda nastavnika ovog fakulteta dosad je birano deset članova Srpske akademije nauka i umetnosti.

Povodom ovogodišnjeg upisa u školsku 2020/2021. godinu Matematički fakultet na svoja tri studijska programa upisuje brucoše na osnovne akademske studije.

1. Studijski program Matematika

Moduli:

* Profesor matematike i računarstva

* Teorijska matematikai primene

l*Računarstvo i informatika

* Primenjena matematika

* Statistika, aktuarska i finansijska matematika

*Astronomija

2. Studijski program Informatika

3. Studijski program Astronomija i Astrofizika

Moduli:

* Astrofizika

* Astroinformatika.