Za sve direktore i sekretare osnovnih i srednjih škola u Beogradu organizovana je obuka kako da primenjuju novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV).

Ovaj zakon predvideo je obavezu škola da pokrenu prekršajne postupke protiv roditelja koji ne upišu decu u pripremni program i osnovnu školu, kao i protiv roditelja čija deca neredovno pohađaju nastavu.

PROČITAJTE JOŠ: Zbog izostanka dece kažnjeni sa 5.000 dinara

ZOSOV je usvojen u septembru prošle godine, a prema rečima predsednika Prekršajnog suda u Beogradu Milana Marinović do danas nije nijedna škola nije pokrenula prekršajni postupak protiv roditelja.

PROČITAJTE JOŠ: Po učeniku čak 200 izostanaka!

On pojašnjava da je obavezan prekršajni postupak protiv roditelja koji ne upišu decu u školu ili čija deca neredovno pohađaju nastavu i ranije postojao, ali da je nadležnost za podnošenje zahteva imala prosvetna inspekcija, te da su usvajanjem ZOSOV-a tu nadležnost dobile škole.

Naglašava da je dobro što su direktori škola i sekretari prošli kroz program edukacije kako bi se na isti način postupalo na celoj teritoriji Beograda.

"Direktori škola nisu diplomirani pravnici i nisu se susretali sa ovom vrstom posla, te smo smatrali da bi bilo korisno da ih upoznamo sa njihovim ovlašćenjima, obavezama i pravima kao strankama u postupku, jer će oni biti podnosioci zahteva", rekao je Marinović za Tanjug.

Upitan ko pokreće postupak u slučaju vršnjačkog nasilja on je pojasnio da je škola dužna da obavesti nadležni organ - u slučaju krivične prijave da obavesti MUP, a u slučaju prekršaja da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

"Deca mlađa od 14 godina ne mogu biti prekršajno odgovorni, ali su svakako za njihove ponašanje odgovaraju roditelji i zakonski zastupnici", pojasnio je on.

Edukacija je organizovana na inicijativu gradskog Sekretarijata za obrazovanje, a predavač je bio predsednik prekršajnog suda MIlan Marinović.